RISE

Postani del RISE EKOSISTEMA

Gradimo lokalno skupnost z globalno podjetniško in inovativno naravnanostjo

Smo podjetniška zadruga, ki želi v našem lokalnem okolju razviti enoten podjetniško-razvoji ekosistem, ki bo nudil prostor in podporo za vsa mala in srednje velika podjetja, društva, ustanove, kmete, umetnike, inovativne posameznike.

NAŠ NAMEN IN VIZIJA

lokalna skupnost je bogata z znanjem ter izkušnjami z različnih področij. Zato želi RISE postati stičišče, kjer se bodo vsa ta področja združila v ekosistem in bomo lahko znanje delili in nadgradili. S tem gradimo vrednost tako za podjetnike, posameznike in tudi za obe občini sami. PREVERI NAŠ PROGRAM DELAVNIC IN IZOBRAŽEVANJ

Kaj počnemo

Kako lahko postaneš del RISE-a

Za vse, ki si želite biti del RISE-a, naše podjetniško-razvojne pobude, smo pripravili različne možne načine sodelovanja:

ČLAN ZADRUGE

Del ambiciozne ekipe, ki izvaja program zadruge

PODPORNI ČLAN

Podpira delo in vizijo zadruge ter širi glas o aktivnostih zadruge.

UPORABNIK PROSTOROV:

V najemu ima pisarno ali delovno prostor.

ČLAN POSLOVNE VEJE

Gre za poslovno mreženje lokalnih obrtnikov, podjetij, kmetov ali posameznikov, kjer svojo dejavnost povezujejo s sočlani. V skupini si medsebojno pridobivajo posel in po zmožnostih medsebojno poslovno sodelujejo.

»COWORKER«

Zunanji uporabnik prostorov.

SPONZOR

Sponzorira delo ali posamezno aktivnost zadruge.

Pridruži se nam!

Izpolni obrazec in naša ekipa te bo kontaktirala.

Postani član zadruge​

Del ambiciozne ekipe, ki izvaja program zadruge

Kaj pridobiš:

 1. Brezplačna udeležba na dogodkih, delavnicah (*ki jih organizira RISE).
 2. Brezplačna uporaba prostorov za svoje dejavnosti.
 3. Brezplačna uporaba orodij RISE lab-a.
 4. Prost vstop v prostor 24/7 (lasten ključ).
 5. Povezovanje s posamezniki, podjetniki, kmetijami…ostalimi člani RISE-a
 6. Grajenje lastne poslovne mreže.
 7. Brezplačna promocija svoje dejavnosti ali izdelkov preko zadruge (Izvedba po dogovoru)
 8. Brezplačen dostop do revij: Finance Manager, Moje Finance, Življenje in tehnika, Računalniške novice in Obrtnik-podjetnik.
 9. Brezplačna uporaba wi-fi v prostoru.
 10. Udeležen pri delitvi finančnega presežka.
 11. Redno prejemanje novic RIse-a preko e-pošte.
 12. Ekskluzivno članstvo v zaprti FB skupini, kjer se najprej objavijo dogodki in druge aktualne informacije.

Kakšne so obveznosti:

 1. Plačilo obveznega deleža za pridružitev zadrugi (150€ fizična oseba, 500€ pravna oseba)
 2. Udeležba na rednih sestankih članov zadruge.
 3. Aktivno sodelovaje in udejstvovanje pri razpravah in sestankih ter vestno izvajanje nalog, ki jih prevzame.
 4. Aktivno in vestno izvaja naloge, za katere se je prostovoljno javil, da jih bo izvedel.
 5. S svojim znanjem, sposobnostmi in zmožnostmi aktivno sodeluje pri načrtovanju in uresničevanju razvoja RISE-a.
 6. Promovira in širi glas o Zadrugi RISE in njenih aktivnostih.

Postani podporni član

Podpira delo in vizijo zadruge ter širi glas o aktivnostih zadruge.​

Kaj pridobiš:

 1. Prednost pri prijavi ter udeležbi na vseh dogodkih, ki jih organizira RISE.
 2. Eksluzivno članstvo v zaprti FB skupini, kjer se najprej objavijo dogodki in druge aktualne informacije.
 3. Brezplačno branje revij: Finance Manager, Moje Finance, Življenje in tehnika, Računalniške novice in Obrtnik-podjetnik
 4. Brezplačna izposoja knjig o podjetništvu, ki so v RISE knjižnjici.
 5. Brezplačna uporaba wi-fi v prostoru RISE-a.
 6. Souporaba čajne kuhinje ob uradnih urah (pridi na kavico in beri revije :) )
 7. Ugodnosti pri najemu dvorane/predavalnice, sejne sobe, ali ostalih prostorov RISE-a (Po dogovoru)
 8. Brezplačna uporaba orodij RISE Lab-a.
 9. Redno prejemanje novic RISE-a preko e-pošte.

Kakšne so obveznosti:

 1. Plačilo letne članarine (10€/leto)
 2. S svojim znanjem, sposobnostmi in zmožnostmi aktivno sodeluje pri načrtovanju in uresničevanju razvoja RISE-a (deli naše objave in informacije preko svojih kanalov in socialnih omrežij) 

Postani uporabnik

V najemu ima pisarno ali delovno prostor.

Kaj pridobiš:

 1. Prost vstop v prostor 24/7 (lasten ključ).
 2. Lasten delovni prostor (mizo/pisarno).
 3. Brezplačna souporaba sejne sobe in čajne kuhinje.
 4. Brezplačna uporaba orodij RISE Lab-a.
 5. Brezplačna uporaba interneta Wi-Fi.
 6. Ugodnosti ob prijavi na posamezne dogodke, ki jih orgaizira RISE. 
 7. Redno prjemanje informacij o aktualnih razpisih za sofinanciranje za njegovo dejavnost. 
 8. Brezplačno oglaševanje preko kanalov RISE-a, ter na dogodkih, ki se bodo izvajali v organizaciji RISE-a. 
 9. Možnost odobritve mentorja za pomoč pri izvedbi poslovnega modela in 2-kratnem analiziranju napredka razvoja podjetja na leto.
 10. Redno prjemanje novic RISE-a preko E-pošte.
  Brezplačen dostop do revij: Finance Manager, Moje Finance, 
 11. Življenje in tehnika, Računalniške novice in Obrtnik-podjetnik
 12. Brezplačna izposoja knjig o podjetništvu, ki so v RISE knjižnjici.
 13. Ugodnosti pri najemu dvorane/predavalnice, sejne sobe, ali ostalih prostorov RISE-a (Po dogovoru)

Kakšne so obveznosti:

 1. Plačilo najema prostora: (45€/M delovna miza, 90€/M pisarna)
 2. Spoštuje in izvaja Hišni red zadruge, katerega dobi ob podpisu pogodbe
 3. Spoštuje in izvaja splošne pogoje poslovanja, ki so priloženi h pogodbi.
 4. Redno spremlja spletno stan in FB stran  RISE ter deli informacije o dogajanju ter aktivnostih.
 5. S svojim znanjem, sposobnostmi in zmožnostmi aktivno sodeluje pri načrtovanju in uresničevanju razvoja RISE-a (deli naše objave in informacije preko svojih kanalov in socialnih omrežij).
 6. Po odobritvi mentorja, vestno sporočanje stanja podjetja in ter vestno izvajanje nalog katere predloži mentor.
 7. Promovira in širi glas o Zadrugi RISE in njenih aktivnostih. 

Postani član poslovne veje

Član; podporni član; uporabnik ali coworker. Gre za poslovno mreženje lokalnih obrtnikov, podjetij, kmetov ali posameznikov, kjer svojo dejavnost povezujejo s sočlani. V skupini si medsebojno pridobivajo posel in po zmožnostih medsebojno poslovno sodelujejo.

Kaj pridobiš:

 1. Vse UGODNOSTI, ki jih ima kot “ČLAN”; PODPORNI ČLAN”; “UPORABNIK”; “COWORKER”
 2. Mreženje in poslovne priložnosti med člani
 3. Predstavitev svoje dejavnosti, storitev ali produktov
 4. Tedenski/mesečni “poslovni zajtrk” v zadrugi (od 6 do 7:30 ure)
 5. Skupinski prevzem posla (skupne reference, znanja, širša izvedbena zmogljivost,…)
 6. Skupno inoviranje, ustvarjanje novega skupnega produkta ali dejavnosti. 
 7. Prisoten na reklamni tabli in je prisotna na vseh dogodkih, kjer sodeluje Zadruga.

Kakšne so obveznosti:

 1. Izpolnjujevanje vseh obveznosti do zadruge iz osnovnega članstva. 
 2. Plača članstvo (30€/mesec ali 360€/leto). 
 3. Po svojih zmožnostih išče poslovne priložnosti za sočlane.
 4. V vsakdanjem življenju promovira dejavnosti sočlanov.
 5. Vabijo nove člane. 
 6. S svojim znanjem, sposobnostmi in zmožnostmi aktivno sodeluje pri načrtovanju in uresničevanju razvoja območja (Skupina ima možnost iskanja rešitev za razvoj in napredek v lokalnem občmočju, lahko skupinsko pomaga določenemu mlademu podjetniku (start-upu, inovatorju), dajo predloge članom zadruge za določeno aktivnost, kateri projekt bi lahko izpeljali skupaj z zadrugo RISE itd..)

Postani coworker

Zunanji uporabnik prostorov

Kaj pridobiš:

 1. Dostop in uporaba prostorov le v času uradnih ur. 
 2. Uporaba proste delovne mize za določen/omejen čas. 
 3. Brezplačna souporaba čajne kuhinje. 
 4. Brezplačna uporaba orodij RISE Lab-a. 
 5. Brezplačna uporaba interneta Wi-Fi. 
 6. Brezplačen dostop do revij: Finance Manager, Moje Finance, Življenje in tehnika, Računalniške novice in Obrtnik-podjetnik
 7. Brezplačna izposoja knjig o podjetništvu, ki so v RISE knjižnjici.
 8. Izpostavitev vaše vizitke/letaka ali promocijskega materiala, ki ga razstavimo v prostoih RISE-a, kjer je frekvenca obiskova največja. 

Kakšne so obveznosti:

 1. Plačilo najema prostora (6€/dan ali 39€/mesec). 
 2. Spoštuje in izvaja Hišni red zadruge, katerega dobi ob podpisu pogodbe
 3. Spoštuje in izvaja splošne pogoje poslovanja, ki so priloženi h pogodbi.
 4. Promovira in širi glas o Zadrugi RISE in njenih aktivnostih. 

Postani sponzor

Sponzorira delo ali posamezno aktivnost zadruge.

Kaj pridobiš:

 1. Dodatna promocija in zahvala na vseh kanalih, na katerih deluje RISE
 2. (spletna stran, FB, google, moja-občina, radio 1 Geoss, mail)
 3. Eno- ali dvo-letna “sponzorska tablica” v prostoru RISE-a. 
 4. Enoletna objava logotipa na spletni strani RISE.si
 5. Enoletna objava logotipa in omemba na vseh dogodkih pod okriljem RISE-a 

* Vse zgoraj našteto odvisno od paketa sponzoriranja. Odprti smo tudi za drugačne predloge sponzoriranja. 

Kakšne so obveznosti:

 1. Plačilo sponzorskih sredstev v višini posamičnega (v naprej dogovorjenega) sponzorskega paketa.