RISE

Splošni pogoji

Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu s predpisi s področja varstva potrošnikov, na podlagi priporočil Gospodarske zbornice Slovenije in mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje. S spletno stranjo https://rise.si upravlja Podjetniški RISE Šmartno Litija, z.b.o., Breg pri Litiji 54, 1270 Litija, matična številka: 8425493000, davčna številka: 96051566, ponudnik storitev elektronskega poslovanja.

Dostopnost informacij

Podjetniški RISE Šmartno Litija, z.b.o. se zavezuje, da bodo uporabniku vselej na voljo:

  • podatki o identiteti upravljalca spletne strani (predvsem firma in sedež družbe);

  • kontaktni podatki, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo z upravljalcem spletne strani (naslov elektronske pošte, telefon ipd.);

  • informacije o bistvenih značilnostih storitev iz ponudbe upravljalca spletne strani; v primeru individualnega povpraševanja in pogajanj upravljalec uporabniku zasebno pošlje ponudbo, Splošne pogoje, razčlenjen Cenik ter Hišni red;

  • informacije o postopku s pritožbo uporabnika ter podatki o kontaktu upravljalca za stike z uporabniki.

Intelektualna lastnina

Vse pravice pridržane. Za vsa besedila, slike, fotografije, zvočne datoteke, videoposnetke in njihovo ureditev na spletni strani https://rise.si veljajo avtorske pravice in druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Vsebine ni dovoljeno kopirati v komercialne namene ali za namene distribuiranja, prav tako pa jih ni dovoljeno spreminjati ali objavljati na drugih straneh. Nekatera spletna mesta upravljalca spletne strani lahko vsebujejo slike, katerih avtorske pravice pripadajo tretjih osebam.

Blagovne znamke ter logotipi, ki se nahajajo na spletni strani upravljalca, so registrirane ali neregistrirane blagovne znamke upravljalca spletne strani ali njegovih poslovnih partnerjev, za objavo katerih ima upravljalec spletne strani dovoljenje njihovih imetnikov. Uporaba znamk ali logotipa, katerih lastnik je Podjetniški RISE Šmartno Litija, z.b.o. ali tretje osebe, brez predhodnega pisnega dovoljenja ni dovoljena. Zloraba je strogo prepovedana in kazniva.

Odgovornost

Podjetniški RISE Šmartno Litija, z.b.o. ni v nobenem primeru odgovoren za kakršnokoli posebno, neposredno ali posledično škodo, ki je povezana z gradivom na spletni strani. Podjetniški RISE Šmartno Litija, z.b.o. ni odgovoren za vsebino spletnih strani, ki jih vzdržujejo tretje stranke in zaradi tega ne prevzema nikakršnih odgovornosti za povezave s tega spletnega mesta na druga spletna mesta.

Uporabniki uporabljajo spletne strani na lastno odgovornost. Podjetniški RISE Šmartno Litija, z.b.o. ne odgovarja za uporabo spletnih strani ali škodo nastalo zaradi pomanjkljivosti, napake vsebin na spletni strani, nedelovanja ali nedosegljivosti spletnih strani. Podjetniški RISE Šmartno Litija, z.b.o. ali katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri pripravi in izdelavi spletnih strani, ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala iz dostopa ali uporabe informacij na teh spletnih straneh oziroma nezmožnosti dostopa/uporabe teh informacij ali zaradi kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Vse informacije in podatki na spletnih straneh so zgolj informativne narave in niso namenjeni vzpostavljanju zavezujočih pravnih razmerij ali vstopu v taka pravna razmerja, razen kadar je to izrecno navedeno.

Z ogledom spletne strani se strinjate z vsem spodaj navedenim, kakor tudi s pogoji uporabe. Pogoji uporabe oz. določbe o varovanju zasebnosti so pravno zavezujoči.

Pridržujemo si pravico, da kadarkoli in na kakršenkoli način brez predhodnega obvestila spremenimo vsebino spletnih strani ter pravnih obvestil.

Povezave do spletnih strani tretjih oseb

Na teh spletnih straneh so tudi informacije tretjih oseb in povezave z njihovimi spletnimi stranmi. Podjetniški RISE Šmartno Litija, z.b.o. ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino, dosegljivost, delovanje ali varnost na spletnih straneh tretjih oseb.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Skladno z zakonskimi normativi ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Podjetniški RISE Šmartno Litija, z.b.o., ki kot ponudnik storitev na območju Republike Slovenije, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na povezavi: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL.