RISE

Aktualno

Občina Litija: Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2022

Občina Litija razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2021, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 in Uredbo komisije (EU) št. 702/2014, ki ji je Evropska komisija podaljšala veljavnost za čas trajanja prehodnega obdobja, tj. do 31. 12. …

Občina Litija: Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2022 Preberi več >

Občina Litija: Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev s področja kmetijstva v letu 2022

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti društev s področja kmetijstva v letu 2022, pri čemer morajo biti dodeljena sredstva porabljena v letu 2022 za dejavnosti društva, izvedene v letu 2022. Na javni razpis se lahko prijavijo društva in združenja s področja kmetijstva, ki so lahko upravičena le do sredstev za svoje aktivnosti, izvedene v letu …

Občina Litija: Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev s področja kmetijstva v letu 2022 Preberi več >

EIT Urbana mobilnost Inovacijski razpisi 2023-2025

Izšel je razpis za inovacijske projekte osredotočene na področja aktivne mobilnosti, mobilnosti prihodnosti, mobilnosti in energije ter trajnostne mestne logistike. Skupno je za inovacijske projekte predvidenih 14,7 milijonov EUR. Rok oddaje projektnih prijav je 28. 4. 2022. V letu 2021 sta podnebna kriza in Covid-19 osredotočila našo pozornost na nujno potrebo intenzivnejših ukrepanjih in zmanjševanju razmišljanja …

EIT Urbana mobilnost Inovacijski razpisi 2023-2025 Preberi več >

Sodeluj – Interaktivna spletna platforma – ZELENO PODJETNIŠTVO – vprašalnik

Poplave, gozdni požari, rekordni vročinski valovi in drugi ​​ekstremni vremenski dogodki (število naravnih nesreč, povezanih s podnebjem), se je v zadnjih desetletjih pomnožilo in zdi se, da je njihova povezava s podnebnimi spremembami vsako leto močnejša. Rešitve na le-to so velik izziv. Zmanjšanje emisij in prehod na trajnostne vire morata postati pomembna cilja nas vseh. …

Sodeluj – Interaktivna spletna platforma – ZELENO PODJETNIŠTVO – vprašalnik Preberi več >

Javni razpis – Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2022 (P2 2022)

Namen razpisa: Namen razpisa je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev. Cilji razpisa: Cilji javnega razpisa doseženi po preteku dveh let od odobritve so: uspešno poslovanje večine podprtih …

Javni razpis – Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2022 (P2 2022) Preberi več >

Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2022

Namen razpisa: Namen javnega razpisa za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2022 (v nadaljevanju: razpis) je omogočiti podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na območju Republike Slovenije, polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa EUREKA in spodbujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških področjih programa EUREKA. Podpira se tudi sodelovanje z javnimi raziskovalnimi organizacijami v obliki svetovanja podjetjem. …

Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2022 Preberi več >

Gospodarsko ministrstvo razpisalo dobrih 55 milijonov evrov nepovratnih sredstev

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 4. marca 2022 objavilo štiri javne razpise v skupni vrednosti nekaj več kot 55 milijonov evrov – dva od njih v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom. Glavnina sredstev je namenjenih za spodbujanje začetnih investicij, in sicer iz naslova Načrta za okrevanje in odpornost. Za večje investicije z namenom …

Gospodarsko ministrstvo razpisalo dobrih 55 milijonov evrov nepovratnih sredstev Preberi več >

Predstavitev delovanja zadruge RISE

V okviru projekta »Medgeneracijsko središče Javorje (MSJ)«, katerega partner je naša zadruga, Vas vabimo na predavanje PREDSTAVITEV DELOVANJA ZADRUGE RISE katero bo v v TOREK, 15. 3. 2022 ob 19.30 uri v (MSJ) obnovljeni nekdanji PŠ Javorje.  Na kratko bo predstavljen pomen zadruge RISE (Razvoj, Inovacije, Skupnost, Edukacija), prav tako pa bo govora o: kaj je Podjetniški RISE …

Predstavitev delovanja zadruge RISE Preberi več >

NOVO: Medgeneracijsko središče Javorje

Status: v izvajanju Trajanje projekta: maj 2021 – december 2022 Nosilec projekta: Kulturno društvo Javorje Partnerji projekta: Občina Šmartno pri Litiji, RISE Šmartno Litija, z. b. o. Skupna vrednost projekta brez DDV: 61.434,28 EUR, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 39.932,29 EUR Opis projekta: Projekt je namenjen obnovi stare šole in njeni preureditvi v medgeneracijsko središče s povezovalnimi družbenimi, kulturnimi in …

NOVO: Medgeneracijsko središče Javorje Preberi več >