RISE

Aktualno

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za izrabo vetrne energije

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje gradnje novih manjših naprav za proizvodnjo električne energije iz vetrne energije (v nadaljevanju: operacija). Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči (v nadaljevanju: državne pomoči), so namenjene gradnji novih manjših naprav (napravo v skladu z JR VE OVE 2021 predstavlja ena vetrna turbina) za …

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za izrabo vetrne energije Preberi več >

Javni poziv osnovnim in srednjim šolam za dodelitev spodbud namenjenih izvajanju aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi v letih 2021/2022

Predmet javnega poziva:  Financiranje posameznih aktivnosti iz programa letnih aktivnosti osnovnih in srednjih šol na področju ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti (v nadaljevanju UPI). Z javnim pozivom želi SPIRIT Slovenija finančno podpreti izvajanje aktivnosti na področju spodbujanja ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti za vsaj 3000 mladih. Iz programa letnih aktivnosti osnovnih in srednjih šol se s tem …

Javni poziv osnovnim in srednjim šolam za dodelitev spodbud namenjenih izvajanju aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi v letih 2021/2022 Preberi več >

Odprti projektni natečaj za oblikovanje lesarskih izdelkov

Društvo oblikovalcev Slovenije v sodelovanju z javno agencijo SPIRIT Slovenija in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo RS – Direktoratom za lesarstvo, objavlja odprti, enostopenjski projektni natečaj za oblikovanje lesarskih izdelkov. Namen natečaja: Namen natečaja je poiskati že obstoječe lesne izdelke in pridobiti nove predloge za lesne izdelke ali družine lesnih izdelkov, ki predvidoma lahko predstavljajo …

Odprti projektni natečaj za oblikovanje lesarskih izdelkov Preberi več >

Javni razpis za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture

Predmet razpisa: Dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v nove obrate in povečevanje ter posodabljanje obstoječih obratov za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture. Upravičeni stroški: V skladu z 92. členom Uredbe so do podpore za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture upravičeni naslednji stroški: stroški novogradnje ali obnove nepremičnin, gospodarskih poslopij ter drugih …

Javni razpis za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture Preberi več >

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike

Namen razpisa: Spodbuditi pravne in fizične osebe, društva in druge subjekte javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in so registrirani za dejavnost po SKD 55.100, 55.201, 55.202, 55.203, 55.204 ali 55.300, ter na področju gostinske ponudbe za dejavnosti 56.101, 56.102 in 56.105, k uvajanju ekološkega oziroma trajnostnega managementa in ekoloških ali trajnostnih …

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike Preberi več >