RISE

GASCO, Janko Zaman s.p.

"Tudi baterije lahko zagorijo. Preprečite požar baterij"

Opis podjetja

Podjetje GASCO je na trgu prisotno že več kot 10 let. Izvajamo pregled in servis gasilnikov. Naša prednost je mobilni servis, kar pomeni da gasilnikov ni potrebno odvažati in tako požarna varnost na objektu ni ogrožena, naročnik pa je lahko tudi prisoten pri izvajanju servisa. Ukvarjamo se tudi s prodajo gasilnikov različnih proizvajalcev in vam nudimo dostavo in montažo. Prav tako poskrbimo tudi za preizkušanje in meritve hidrantnega omrežja ter  inženiring požarnega in delavnega varstva.

Storitve podjetja

Nudimo:

 • Prodaja gasilne opreme in vseh vrst gasilnikov različnih proizvajalcev,
 • Pregled o brezhibnem delovanju gasilnika po navodilih proizvajalca,
 • Preizkus gasilnika v skladu z veljavnimi standardi,
 • Servisno vzdrževanje, ki obsega ponovno polnjenje gasilnika po uporabi in zamenjavo izrabljenih in pokvarjenih delov gasilnika, ki so bili ugotovljeni pri pregledu,
 • Izdajo poročila o pregledu skladno z veljavnim pravilnikom in vzpostavitev ter vodenje evidence gasilnikov,
 • Strokovno svetovanje o vrsti in številu gasilnikov v skladu z predpisi,
 • Namestitev gasilnikov po predpisanem  veljavnem pravilniku o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Ur. list št. 71/93 in 87/01),
 • Preizkus hidrantnega omrežja z izdelavo poročila,
 • Redni tehnični pregled hidrantov z izdelavo hidrantnih listov, poročil in vodenja evidenc,
 • Označevanje evakuacijskih poti,
 • Montaža in prodaja opozorilnih napisov,
 • Prikaz gašenja začetnih požarov z različnimi gasilnimi sredstvi in varnim pristopom gašenja.

Poleg omenjenega vam v podjetju GASCO skupaj s poslovnimi partnerji, ki oblikujemo POŽARNO VARNOSTNI INŽENIRING nudimo široko paleto storitev in izvajanja zakonsko predpisanih nalog, kot so:

 • Varstvo pred požarom,
 • Varnost in zdravje pri delu,
 • Izdelava varnostnih načrtov,
 • Koordinacija za varnost in zdravje na gradbiščih,
 • Izpit iz viličarja,
 • Usposabljanje za varno delo z motorno žago,
 • Strokovno svetovanje na področju mobinga – pooblaščenec,
 • Promocijo zdravja na delovnem mestu,
 • Izobraževanje, usposabljanje in svetovanje na področju gasilstva in požarne varnosti,
 • Požarno varovanje, varovanje ljudi in premoženja.

Reference podjetja

Največ delujemo v osrednji Sloveniji, ter v zasavski in dolenjski regiji. Delujemo v podjetjih, društvih ter tudi javnih ustanovah kot so šole, občine, inštituti, itd..

Podatki podjetja

povezava na spletno učilnico

povezava na spletno tržnico