RISE

Surovinske potrebe za zagotavljanje prehoda na trajnostno in pametno mobilnost

Dogodek, ki ga organizira EIT Urbana mobilnost RIS Hub Slovenija v sodelovanju z Regionalnim centrom Adria (EIT Surovine) in SPIRIT Slovenija, bo naslovil ključne izzive in priložnosti (inovativne poslovne modele) za sodelovanje med obema surovinskim sektorjem in sektorjem mobilnost, neposredno vpletenima pri prehodu na bolj trajnostne oblike mobilnosti.

Dogodek bo izveden v slovenskem jeziku in bo del programa INNOVEIT 2022.

Dogodek bo razdeljen na štiri segmente v obliki kratkih predavanj in interaktivne diskusije med strokovnjaki s posameznega področja, in sicer:

  • 1. Naslavljanje finančnih spodbud prehoda na nove oblike trajnostne in pametne mobilnosti, predstavitve EIT, EIT Urbana mobilnost in EIT Surovine
  • 2. Prihodnost lahkih in inovativnih zlitin v transportni industriji
  • 3. Je vodik dolgoročna in trajnostna tehnološka rešitev za čisto mobilnost?
  • 4. Ali lahko zagotovimo zadostno preskrbo s surovinami za prehod na e–mobilnost?

Povzetki predavanj bodo vključeni v končni zbornik.

Dogodek vzpostavlja most med gospodarstvom in raziskovalno sfero na področju surovin in mobilnosti, zato je primeren za podjetja in raziskovalne inštitucije iz obeh sektorjev, ter za odločevalce, ki oblikujejo strateške usmeritve v obeh sektorjih.

Udeležba je brezplačna.

Dodatne informacije in prijave


Evropski zeleni dogovor poziva k 90 % zmanjšanju emisij toplogrednih plinov iz prometa do leta 2050, zato so ukrepi in posameznih članic Evropske unije, ki spodbujajo kot tudi omogočajo razpoložljivost trajnostnih alternativnih in multimodalnih načinov prevozov, vse bolj strateškega pomena za nadaljnji razvoj. Vključevanje brezimisijskih vozil v obstoječ vozni park, uporaba obnovljivih in nizkoogljičnih goriv ter s tem povezane infrastrukture so le eni izmed korakov potrebni za doseganje tega cilja. Preobrazba avtomobilske industrije z vključevanjem novodobnih tehnologij (vodik, elektrika, lahke zlitine), ki omogočajo bolj trajnosten in krožen razvoj gospodarstva, zahteva tesno sodelovanje med vsemi deležniki vpletenih sektorjev, od vrednostne verige surovinskega sektorja do dobaviteljev avtomobilske industrije, ki oblikujejo in narekujejo poslovne modele v nacionalnem ekosistemu .

Dogodek, ki ga organizira EIT Urbana mobilnost RIS Hub Slovenija v sodelovanju z Regionalnim centrom Adria (EIT Surovine) in SPIRIT Slovenija bo naslovil ključne izzive in priložnosti (inovativne poslovne modele) za sodelovanje med obema sektorjema (surovine in mobilnost) neposredno vpletenima pri prehodu na bolj trajnostne oblike mobilnosti.

Dogodek bo izveden v slovenskem jeziku in bo del programa INNOVEIT 2022.

INNOVEIT 2022 je dogodek umeščen v aktivnosti Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT), največjega ekosistema v Evropi katerega cilj je krepiti in podpirati evropsko inovacijsko sfero. Je sestavni del programa Obzorje Evropa, v okviru katerega danes deluje že devet skupnosti znanja in inovacij (KIC), ki se spopadajo z najbolj perečimi izzivi današnjega časa: EIT Podnebne spremembe, EIT Digitalizacija, EIT Hrana, EIT Zdravje, EIT Energija, EIT Proizvodnja, EIT Surovine, EIT Urbana mobilnost ter EIT Kultura in kreativnost. V Sloveniji je močno zastopan tudi RIS program (regionalna inovacijska shema), katerega namen je povečati inovacijski potencial posameznih držav. V Sloveniji je prisotnih sedem od devetih predstavnikov skupnosti znanja in inovacij, za namen povezovanja in izmenjave znanj sektorjev, neposredno vpletenih v prehod na bolj trajnostno mobilnost, pa se pod dogodkom INNOVEIT SLOVENIJA združujejo nacionalni predstavniki EIT Urbana mobilnost (Zavod za gradbeništvo Slovenije), EIT Surovine (Zavod za gradbeništvo Slovenije, Geološki zavod Slovenije, Univerza v Zagrebu – Fakulteta za rudarstvo, geologijo in nafto, Bogatin d.o.o.) ter nacionalna kontaktna točka programa Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (SPIRIT Slovenija).


Program

Dogodek bo razdeljen na sledeče segmente, ki bodo izvedeni na hibridni način – kratka predavanja in interaktivna diskusija med strokovnjaki s posameznega področja. Povzetki predavanj bodo vključeni v končni zbornik.

PRIJAVA


  • 9.00 – 10.00; Naslavljanje finančnih spodbud prehoda na nove oblike trajnostne in pametne mobilnosti, predstavitve EIT, EIT Urbana mobilnost in EIT Surovine

dr. Alenka Mauko Pranjić, ZAG / EIT Urbana mobilnost

Tina Benda, EIT Surovine

Alenka Hren, SPIRIT Slovenija

dr. Matjaž Logar, SRIP Pametna mesta in skupnosti

Nina Meglič, SRIP Krožno gospodarstvo

Tanja Mohorič, SRIP Slovenski avtomobilski grozd

 

  • 10.00-10.45; Prihodnost lahkih in inovativnih zlitin v transportni industriji

Luka Bertoncelj, Iskra ISD

dr. Andrej Skumavc, SIJ Acroni

dr. Bojan Podgornik, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije

dr. Aleš Hančič, TECOS

 

  • 11.00-12.00; Je vodik dolgoročna in trajnostna tehnološka rešitev za čisto mobilnost?

dr. Tomaž Katrašnik, Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani

dr. Blaž Likozar, Kemijski inštitut

dr. Gregor Dolanc, Institut Jožef Stefan

dr. Janez Blaž, Ministrstvo za infrastrukturo

dr. Franc Cimerman in Matej Urh, Plinovodi d.o.o.

 

  • 12.15 – 13.00; Ali lahko zagotovimo zadostno preskrbo s surovinami za prehod na e–mobilnost?

dr. Sara Fink, Porsche Slovenija

dr. Robert Dominko, Kemijski inštitut

dr. Milana Karajić, Magneti Ljubljana

dr. Duška Rokavec, Geološki zavod Slovenije

Boris Šajnović, ISKRA

 

* Moderator celotnega dogodka bo g. Matej Praprotnik.

DATUM

24 Okt 2022
Expired!

ČAS

9:00 - 13:00

Preberi več

PRIJAVI SE

Lokacija

Brezplačni webinar