RISE

Začela se je kampanja »Poglej, povohaj, poskusi«

Ob letošnjem mednarodnem dnevu ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani so Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) ter Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (BF UL) začeli s kampanjo »Poglej, povohaj, poskusi« ter kot pripomoček pripravili predloge jedilnikov in nakupovalnih seznamov živil, potrebnih za smotrno pripravo uravnoteženih obrokov brez zavržene hrane. Podrobnejše informacije in promocijsko gradivo o kampanji so dostopni na spletni strani Naša super hrana.

Izgube hrane in odpadna hrana po podatkih Združenih narodov povzročijo kar 8 do 10 % vseh emisij toplogrednih plinov, ti pa povzročajo podnebne spremembe, ki jih občutimo kot nestabilno vreme in ekstremne vremenske pojave (visoke temperature, suše, požari, poplave, ipd.). Vsak prebivalec Slovenije v povprečju zavrže kar 68 kg hrane na leto, od tega je 40 % še užitne. Polovico te hrane se zavrže v gospodinjstvih. Po raziskavah Evropske Komisije se kar 10 % vse hrane zavrže zato, ker potrošniki ne poznajo ali ne razumejo kaj pomenijo datumi uporabe na živilih. Zato je pomembno vedeti, kaj pomeni rok uporabe živil, kot je porabiti do in uporabno (najmanj) do.

Kampanji »Poglej, povohaj, poskusi« so se pridružili tudi večji trgovski sistemi, ki bodo svoje potrošnike ozaveščali, kako pametno nakupovati, da bo čim manj odpadne hrane. Izgube hrane in odpadna hrana so znak večjih pomanjkljivosti kmetijsko-živilskih sistemov. Zlasti izgube hrane imajo negativne učinke na prehransko varnost in prehrano ter na gospodarski razvoj in okoljsko trajnost. Pomembno vlogo pri krepitvi boja proti izgubam hrane in odpadni hrani imajo inovacije.

Ob naraščanju svetovnega prebivalstva globalni izziv ne bi smel biti, kako pridelati več hrane, ampak predvsem, kako trajnostno zmanjšati izgube hrane in količino odpadne hrane, če želimo povečati količino zaužite hrane, ki jo proizvedemo, da nahranimo več ljudi. Prav tako hrana nikoli ni odpadek – z uporabo krožnih praks je možno izgubljeno in zavrženo hrano pretvoriti v kompost ali uporabiti za proizvodnjo bioplina in s tem preprečiti škodljive izpuste metana.


Vir: Ministrstvo za okolje in prostor
Vir: Zelena Slovenija