RISE

Z inovacijsko platformo do prebojnih izdelkov in storitev

Trajnostna inovativnost poleg sodelovanja različnih deležnikov zahteva tudi pristop, osredotočen na podatke

Čas ob zamenjavi ali nadgradnji sistema za spremljanje življenjskega cikla izdelka (PLM) pomeni priložnost, da podjetje naredi strateški korak naprej ter posodobi in izboljša tudi svoj način inoviranja, pravi Miha Trček, arhitekt rešitev PLM v podjetju CADCAM Lab iz Ljubljane.

Nenehne spremembe v podjetju ter tržnem in konkurenčnem okolju so razlog, da inovacije in inovativnost postajajo čedalje pomembnejše. Izdelki večine proizvodnih podjetij so danes mnogo kompleksnejši kot v preteklosti, njihovi življenjski cikli so precej krajši, potrebe strank se spreminjajo vse hitreje, podjetja se srečujejo z vse večjimi zahtevami po trajnosti, hkrati pa gre panoga, v kateri podjetje deluje, zelo verjetno skozi proces obsežne digitalne preobrazbe. Vse to pomeni, da morajo biti podjetja danes še bolj agilna, inovativna in odporna, poudarja sogovornik.

Spremembe prinašajo priložnost

Kot pravi, spreminjanje sistemov podjetjem ponuja strateško priložnost za preobrazbo. Da med drugim izboljšajo način inoviranja in pri tem naredijo korak naprej od tradicionalnega sistema PLM, ki je podjetjem pomagal doseči večjo učinkovitost pri inženiringu in oblikovanju izdelkov.

Inovativnost je glavno gonilo poslovne rasti podjetij, zato mora biti proces inoviranja kontinuiran, ponovljiv in hiter. Podjetja, ki nenehno zagotavljajo inovativne izdelke ali storitve, so bolj konkurenčna, omogočajo boljšo uporabniško izkušnjo in se učinkoviteje prilagajajo spreminjajočim se tržnim razmeram.

Pri ustvarjanju pogojev za trajnostno inoviranje je pomemben multidisciplinaren pristop, ki združuje vse vidike uporabe izdelka. Pri kompleksnih izdelkih je to denimo iskanje najustreznejše kombinacije mehanskih, električnih in programskih elementov. Za uspešnost procesa trajnostnega inoviranja je pomembno tudi, da podjetja izkoristijo celotno skupno znanje, ki je na voljo. Za to pa je najprej treba odstraniti tako imenovane silose, ki praviloma obstajajo med oblikovanjem, inženiringom, testiranjem in proizvodnjo. Ena od možnih poti pri tem je, da se v proces inoviranja vključijo tudi marketing, dobavitelji, stranke in vsi drugi, ki lahko dodajo svoj prispevek.

Poleg sodelovanja različnih deležnikov trajnostna inovativnost zahteva pristop, osredotočen na podatke, poudarja Miha Trček. Ob tem je za učinkovit zajem podatkov o izdelkih in podjetju nujna pripravljenost, da stalni del inovacijskega procesa postanejo tudi različna oblikovalska orodja in sistemi. Če želi podjetje razvijati smiselne in nenehne inovacije, mora pogledati tudi zunaj svoje organizacije. Z uporabo umetne inteligence in strojnega učenja bo preseglo intuitivno odločanje, pridobilo nove in drugačne vpoglede ter na podlagi podatkov o trgu, strankah, izdelkih in drugem odkrilo nove priložnosti.

Spodbudite inoviranje s pomočjo inovacijske platforme

Razmere na trgu podjetja postavljajo pred zahtevo po več inovativnih izdelkih in novih načinih poslovanja. Čeprav je sistem za upravljanje življenjskega cikla izdelka (PLM) temelj strukturiranega razvoja izdelkov, pa za spodbujanje smiselnih inovacij ne zadošča. Rešitev je prehod iz tradicionalnega sistema PLM na inovacijsko platformo. Takšno inovacijsko platformo, ki zagotavlja vse funkcionalnosti PLM in še veliko več, je razvilo podjetje Dassault Systèmes. Platforma 3DEXPERIENCE pri inoviranju izdelkov, procesov in poslovanja presega tradicionalni PLM, omogoča višjo raven ustvarjalnosti v omrežjih vrednosti ter pomaga doseči naslednjo stopnjo razvoja podjetja, pojasnjuje sogovornik.

Ob tem dodaja, da platforma 3DEXPERIENCE z varno skupno infrastrukturo s 3D-modeliranjem, simulacijami, podatkovno znanostjo in visoko zmogljivostjo sodelovanja odpravlja silose med oblikovanjem, inženiringom, testiranjem in proizvodnjo. Gre za poslovno platformo, ki omogoča celovito preobrazbo podjetja skozi aplikacije, oddelke in poslovne procese.


Za uspešnost procesa trajnostnega inoviranja je pomembno, da podjetja izkoristijo celotno skupno znanje, ki je na voljo.


Navdušuje predvsem enostavnost in preglednost

Na vprašanje, kako hitro v podjetjih prepoznajo vrednost inovacijske platforme, Miha Trček odgovarja, da tam, kjer platformo uporabljajo že dalj časa, pravijo, da brez tega ne bi znali več delati. Navdušujeta jih predvsem enostavnost in preglednost, to, da ves čas vedo, na kateri stopnji so njihovi produkti. Pa tudi to, da si vsak sam nastavi priljubljene aplikacije na svoje namizje in da lahko vse podatke iz ene aplikacije v drugo enostavno prenese po sistemu primi-povleci in spusti (drag & drop).

Sogovornika smo prosili tudi, da poudari enega do dva primera možne uporabe in koristi novih funkcionalnosti inovacijske platforme, ki jih ta zdaj omogoča podjetjem in jih prej v PLM ni bilo na voljo. »Kot rečeno, je uporabnikom zelo všeč način dela, da si iz nabora možnih aplikacij sestavijo svoje namizje in da lahko med aplikacijami prenašajo datoteke po načinu drag & drop. Med primeri aplikacij bi poudaril Bookmark editor, ki je vizualni približek organizaciji podatkov v virtualne mape. Iz te aplikacije lahko povlečeš podatke v aplikacijo vizualna primerjava, kjer primerjaš podobne podatke med seboj in s tem na primer primerjaš razvojne korake med seboj ali pa podobne projekte. Potem lahko potegneš podatke v Digital Mockup, kjer lahko vizualno pregledaš podatke v 3D-obliki in jih opremiš s potrebnimi komentarji. Lahko izvedeš tudi določena merjenja (dolžina, obseg, površina, razdalja med točkami in podobno) ter označiš potrebne spremembe. Potem lahko sprožiš proces spremembe, proces reševanja male težave (issue management) in podobno. Uporabnikom je torej všeč, da je prenos med aplikacijami enostaven in da imajo pod nadzorom, s katerimi verzijami delajo. Vse aplikacije so opremljene z dodatkom za komentarje, kar daje dodatno dimenzijo uporabe.

Drugi primer uporabe je uporaba aplikacije 3D-inovator za 3D-modeliranje v okviru platforme. Uporabnik za kar precej zmogljivo 3D-modeliranje ne potrebuje nobene inštalacije. Prijavi se iz kateregakoli računalnika prek spletnega brskalnika na določen URL-naslov in vedno dostopa do istih podatkov, kjer lahko nadaljuje svoje delo. Vse, kar uporabnik potrebuje, sta internetna povezava in internetni brskalnik.«

Poleg podjetij lahko inovacijsko platformo uporabljajo tudi druge organizacije. Kot razlaga sogovornik, je platforma v primerjavi s sistemom PLM posebna tudi v tem, da je na voljo prav vsem tipom organizacij. V Sloveniji sicer še ni prav veliko namestitev zunaj področja načrtovanja 3D-podatkov za namen lastne proizvodnje, vendar so v podjetju CADCAM Lab v kar nekaj pogovorih, da bi aplikacijo uporabili za namen projektnega vodenja. Zaznavajo namreč, da je del funkcionalnosti, ki jo ponuja platforma, zanimiv širšemu krogu podjetij ali javnim zavodom, a v preteklosti temu niso posvečali dovolj pozornosti.

Poleg standardnih PLM-funkcionalnosti, kot so vodenje zahtev, revizij, življenjskega cikla, sprememb, relacij, kosovnic, vizualizacija in podobno, je na platformo vključenih še več dejavnosti. Med drugim vodenje projektov, prenos v proizvodnjo, izdelava digitalnih dvojčkov in trdnostnih preračunov. Potem je tu še socialna komunikacija, pogovori, videokonference, deljenje mnenj, prezentacije, pa BI (Business Intelligence), kontrola dobaviteljskih verig, analitika … Še vedno vse skupaj na skupni bazi podatkov, kar omogoča enotno vstopno točko, je poudaril sogovornik.


VIR: Tovarna – Finance


Bi imeli dostop do časnika financ? pišite nam na info@rise.si