RISE

Vprašalnik za izboljšanje kakovosti informacij o investicijskih priložnostih

Regionalna razvojna agencija -RRA Zasavje je vključena v projekt z Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT),  v okviru katerega zbirajo podatke o priložnostih gospodarstva v regiji, ki bodo podlaga za pripravo bolj usmerjenih javnih razpisov za spodbujanje gospodarskih dejavnosti.

Sodeluj in prispevaj svoje mnenje, tako da izpolnite Vprašalnik Spirit in Soglasje, s katerim soglašate, da lahko uporabijo vaše podatke in odgovore.

V Sloveniji, še posebej pa v zasavski regiji obstaja pomanjkanje kakovostnih in ažurnih informacij o investicijskih priložnostih, ki jih lahko ponudijo posamezni gospodarski subjekti oziroma jih predstavlja gospodarska dejavnost na območju. Na Regionalni razvojni agenciji Zasavje za naslavljanje te problematike izvajajo projekt Regionalno skrbništvo na področju internacionalizacije ter tujih neposrednih investicij.

Cilj projekta je predvsem reševanje trenutno nepovezanega INVEST okolja v Sloveniji, ki ne ponuja dovolj kvalitetnih in ažuriranih podatkov stanja po posameznih regijah, s čimer je otežena priprava ciljno usmerjenih razpisov za posamezne gospodarske subjekte. V sklopu projekta namreč želijo zagotoviti ažurne podatke o investicijskih priložnostih, poslovnih conah, sami strukturi poslovnega okolja in poskrbeti za večjo pretočnost informacij iz lokalnega/regionalnega nivoja na državni/transnacionalni nivo.

V ta namen vas naprošamo, da izpolnjene spodnji vprašalnik in soglasje za obdelavo podatkov, ki je priloga vprašalnika, preko katerega se bo izvedel vpis podatkov v nacionalno bazo podatkov gospodarskih subjektov. Na podlagi teh podatkov bodo na RRA Zasavje skupaj s SPIRIT-om pripravili javne razpise tako za povratna kot tudi za nepovratna sredstva, na katere se bodo lahko podjetja iz Litije prijavila, saj bodo le-ti ciljno usmerjeni glede na podatke, ki jih bodo podjetja podala.

Izpolnjen vprašalnik s soglasjem za obdelavo podatkov in nam jih izpolnjene vrnite na info@rise.si do 30.8.2021.

Prilogi:
Soglasje
Vprašalnik Spirit