RISE

Vlada sprejela industrijsko strategijo do leta 2030

Vlada je sprejela industrijsko strategijo za obdobje do leta 2030. Z njo postavlja smernice razvoja, na osnovi katerih bodo oblikovani ukrepi za podporo slovenski industriji pri njenem nadaljnjem napredku, revitalizaciji oz. prestrukturiranju ter premaknjene meje razvoja z vidika inovativnosti in konkurenčnosti v primerjavi z ostalimi deli sveta.

“Sledenje industrijski politiki EU v smeri samooskrbe in večanja strateške avtonomije je ključnega pomena za zniževanje ranljivosti na zunanje vplive. Ena ključnih nalog industrijske politike je povezovanje različnih verig vrednosti, različnih velikosti podjetij in različnih institucij znanja ter drugih deležnikov,” so po seji vlade sporočili z gospodarskega ministrstva.

Industrijska strategija izhaja iz Strategije razvoja Slovenije 2030, ki je krovni strateški dokument države, pri tem pa upošteva tudi druge strateške dokumente na nacionalni in evropski ravni. Predstavlja uresničitev vizije razvoja slovenske industrije kot zelene, ustvarjalne in pametne.

Poslanstvo strategije je, kot navaja ministrstvo, z uravnoteženim spodbujanjem vseh treh komponent trajnostnega razvoja (družba, okolje, gospodarstvo) zagotavljati konkurenčnost gospodarstva in ustvariti pogoje za prestrukturiranje industrije v industrijo znanja in inovativnosti za nova in bolj kakovostna delovna mesta ter prehod v zeleno, ustvarjalno in pametno gospodarstvo.

Krovni kazalnik industrijske strategije je produktivnost dela. Cilj je do leta 2030 doseči okoli 66.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega, ki trenutno znaša približno 44.000 evrov. Za izvajanje strategije bo v naslednjih letih na voljo vrsta ukrepov, ki bodo usmerjeni v krepitev zelenega, ustvarjalnega in pametnega razvoja, in ki bodo podjetjem pomagala spreminjati poslovne procese in krepiti njihov dolgoročni položaj na globalnem trgu.

S strategijo se uvaja načelo Pomisli najprej zeleno, ustvarjalno in pametno (Think Green, Creative and Smart first), kar pomeni, da se pri vsakem ukrepu, razvoju novega izdelka, storitve ali poslovnega modela, ali pri zagonu novega podjetja in novih investicijah, najprej pomisli, kako in na kakšen način bi lahko prispevali k zelenemu, ustvarjalnemu in pametnemu razvoju. Na ta način se krepi položaj in mednarodno konkurenčnost industrije ter zagotavlja, da ostane vitalni del slovenskega gospodarstva, še poudarjajo na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Vir in informacije: STA, 24. 6. 2021, www.sta.si