RISE

Veljati je začela novela zakona o spodbujanju investicij

5. marca 2022 je začela veljati novela novelo zakona o spodbujanju investicij, ki naj bi podjetjem omogočila čim hitrejše in lažje prilagoditve zahtevam za zeleni prehod ter preprečila izgubljanje konkurenčnosti podjetij v primerjavi z drugimi državami. Zakon predvideva spodbude za investicije v raziskave in razvoj ter inovacije.

Vlada želi z novelo omogočiti čim hitrejše in lažje prilagoditve podjetij zahtevam za digitalni in zeleni prehod, preprečiti izgubo konkurenčnosti v primerjavi z drugimi državami ter omogočiti dodeljevanje spodbud za investicije v raziskave, razvoj in inovacije tako podjetjem kot različnim oblikam povezovanja podjetij z institucijami znanja.

Med ključnimi spremembami sta tudi aktivacija vseh možnosti za dodeljevanje državnih pomoči za raziskave, razvoj in inovacije ter širitev definicije investicije. Investicije bo tako mogoče izvesti tudi v raziskave, razvoj in inovacije, zato bodo upravičeni stroški tudi osebje, amortizacija instrumentov in opreme, amortizacija stavb in zemljišč, pogodbene raziskave, patenti in denimo režijski stroški.

Sredstva bo za investicije, višje od pol milijona evrov, razpisovala Javna agencija SPIRIT Slovenija, kamor se bodo lahko prijavila posamezna podjetja. Za investicije, ki bodo višje od dveh milijonov evrov, pa bo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo prejemalo neposredne vloge s strani konzorcijev vsaj treh podjetij in enim podjetjem ali organizacijo za raziskovanje in širjenje znanja.

Objavljeno: STA, 5. 3. 2022, www.sta.si

Vir: SPIRIT Slovenija