RISE

Upravljanje vplivov podnebnih sprememb in finančna razkritja v zvezi s podnebjem

Upravljanje vplivov in tveganj s področja podnebnih sprememb je med osrednjimi globalnimi izzivi. Ugotavlja se, da podjetja in organizacije ne zagotavljajo zadosti adekvatnih informacij s tega področja, ki jih želijo finančne institucije. To predstavlja sistemsko tveganje za finančni sektor oziroma dolgoročno finančno stabilnost.

Kaj se boste naučili?

  • Opredelitev bistvenosti – s finančnega vidika, z okoljskega in socialnega vidika
  • Upravljanja tveganj ter finančna razkritja v zvezi s podnebnimi spremembami – TCFD
  • Namen finančnih razkritij v zvezi s podnebjem
  • Podnebni vplivi in finančno tveganje
  • Priporočila TCFD – model: upravljanje, strategije, upravljanje tveganj, metrike in cilji
  • Finančna razkritja v zvezi s podnebjem

Predavatelji tega izobraževanja

mag. Čanji Vanesa
Fit media d.o.o.