RISE

TOP razpisi tega tedna: dobavne verige, podjetniško usposabljanje, energetski ukrepi, razvojni projekti

1. Evropska komisija

Dobavne verige, MSP

Razpis: spodbujanje ustvarjanja in širjenja naprednih tehnologij v MSP na temelju modela dobavne verige

Projekti naj bi prispevali k več rezultatom, med drugim izdelati model za vsak industrijski ekosistem za prepoznavanje motenj in tehnoloških priložnosti za prevzem naprednih tehnologij v dobavni verigi, identificirati morebitne nadomestne dobavitelje kritičnih naprednih tehnologij ter zagon enega pilotnega projekta na vsak industrijski ekosistem, osredotočen na ustvarjanje partnerstev med tradicionalnimi in tehnološko naprednimi MSP prek organizacij industrijskih grozdov.

Rok za prijavo: 20. april 2023

Več informacij: subvencije.finance.si/r/2233084


2. Razvojni center Novo mesto

Podjetno nad izzive

Razpis: Podjetno nad izzive PONI JV Slovenija, sedmi razpis

Projekt PONI je model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega morebitni prihodnji podjetniki v štirih mesecih razvijejo in uresničijo svojo podjetniško idejo. Cilj projekta je, da udeleženci v okviru programa svojo poslovno idejo razvijejo v poslovni model ter izdelajo poslovni načrt in pridobijo potrebno znanje, s katerim bodo lahko po končanem usposabljanju ustanovili in uspešno vodili lastni poslovni subjekt (s. p., d. o. o. ali druge oblike poslovnih subjektov).

Rok za prijavo: 16. januar 2023

Več informacij: subvencije.finance.si/r/2233083


3. BSC Kranj

Podjetno nad izzive

Razpis: Podjetno nad izzive PONI Gorenjska, sedmi razpis

Projekt je namenjen vsem, ki imajo podjetniško idejo in željo po njeni uresničitvi, stalno ali začasno prebivališče v regiji izvajanja (vseh 18 gorenjskih občin), tistim, ki želijo ustanoviti svoje podjetje, starost in izobrazba nista pomembni.

Rok za prijavo: 13. januar 2023


4. SPIRIT

Raziskave in razvoj

Razpis: spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO

Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno-razvojnih dejavnosti v konzorcijih podjetij v okviru raziskovalno-razvojnih projektov na področju zelenega prehoda za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev.

Rok za prijavo: 3. april 2023

Več informacij: subvencije.finance.si/r/2232775


5. Eko sklad

Energetski ukrepi

Razpis: nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb (99SUB-OB22)

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stavb. Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli le za novo naložbo. Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v javnem pozivu predvidenih ukrepov, ki bodo izvedeni od 1. marca 2022 do šest mesecev po objavi zaprtja tega javnega poziva.

Rok za prijavo: do objave zaprtja