RISE

Predstavite se na digitalnem razstavišču Tehnologija za ljudi ob predsedovanju Slovenije Svetu EU

Digitalizacija, digitalna preobrazba, umetna inteligenca, robotika, družba 5.0, kibernetska varnost, HCP, inovativne tehnologije, inovacije, mobilnost, energetika, pametna mesta in skupnosti, trajnostna družba in gospodarstvo in druga področja slovenskega prostora … Vse našteto bo na ogled na DIGITALNEM RAZSTAVIŠČU (digital showroom) Tehnologija za ljudi, v času predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije (Svet EU) od 1. julija do konca 31. decembra 2021 v BTC City Ljubljana.

Ena izmed prednostnih nalog Republike Slovenije v času predsedovanja Svetu EU v 2021 bo »Gospodarska prenova Evropske unije, temelječa na digitalnem in zelenem prehodu«. Ključni poudarki znotraj te prednostne naloge se nanašajo na gospodarske ukrepe za zeleni prehod in digitalno transformacijo, vključevanje načel trajnostnega razvoja v obstoječe poslovne modele in spodbujanju digitalne transformacije malih in srednje velikih podjetij. Na Direktoratu za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo so se prav zato v času predsedovanja odločili za izvedbo projekta DIGITALNO RAZSTAVIŠČE (DIGITAL SHOWROOM) – TEHNOLOGIJA ZA LJUDI.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, SPIRIT Slovenija, javna agencija, Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije (DIH Slovenije) in BTC d.d. (BTC Innovation Center) želimo tehnologijo približati posameznikom, podjetjem, javnim institucijam in drugim organizacijam, zato bo DIGITALNO RAZSTAVIŠČE- Tehnologija za ljudi ponudilo številne priložnosti za sodelovanje.

 

Prednosti sodelovanja na digitalnem razstavišču za podjetja so:

 • vpetost v mednarodno okolje,
 • predstavitev tujim gospodarskim in političnim delegacijam,
 • predstavitev v času tematskega sklopa,
 • sodelovanje v povezovalnih (matchmaking) dogodkih,
 • sodelovanje v debatah o oblikovanju politik (policy making),
 • sodelovanje in udeležba na drugih dogodkih,
 • prisotnost na digitalnem razstavišču idr.

 

Zainteresiranim podjetjem, start-up in razvojnim podjetjem, gospodarskim družbam, vladnim in nevladnim organizacijam, univerzam, raziskovalnim institucijam, gospodarskim združenjem, strokovnjakom na področju družbe 5.0., digitalizacije, AI, robotike, inovacij, HPC, kibernetske varnosti in drugih inovativnih tehnologij, mobilnosti, energetike, digitalnih kompetenc in drugim deležnikom ob tem ponujamo številne možnosti sodelovanja in oblikovanja digitalnega razstavišča. Podjetjem in drugim organizacijam ponujamo priložnost za sodelovanje predvsem v sejemskem delu razstavišča, kjer bodo na voljo različni paketi najema stojnic, prav tako pa bo na voljo tudi prireditveni in digitalni prostor.

 

Možnosti sodelovanja so za podjetja in organizacije:

 1. SEJEMSKI (B2C in B2B)/PREDSTAVITVEN DEL

Na edinstveni lokaciji v BTC City Ljubljana bo vzpostavljeno DIGITALNO RAZSTAVIŠČE, ki bo namenjeno prikazu naprednih tehnoloških rešitev slovenskih in mednarodnih podjetij, s poudarkom na razvoju družbe 5.0, digitalizacije, robotike in inovacij, umetne inteligence, HPC, kibernetske varnosti in drugih inovativnih tehnologij in rešitev. Sejemske oz. reprezentativne površine bodo omogočale prikaze/predstavitve rešitev/prototipov/produktov/storitev s področja naprednih tehnologij in bodo v samem središču dogajanja in zbiranja (mednarodne) poslovne javnosti, stroke, državnih institucij in druge zainteresirane javnosti.

ZAINTERESIRANA PODJETJA – Več informacij o možnostih sodelovanja, zakupu sejemske oz. reprezentativne površine in ostalih možnostih sodelovanja bo na voljo v kratkem, ko bodo oblikovani ponudbeni paketi.

 

 1. POSLOVNI DEL (B2B)

Poslovni del DIGITALNEGA RAZSTAVIŠČA bo nagovarjal povezovanje poslovne javnosti in organizacijo poslovnih srečanj ter dogodkov. Namenjen bo strokovni, poslovni in gospodarski javnosti ter vključeval predstavitve podjetij/držav, povezovalne in mrežniške dogodke, okrogle mize, delavnice, B2B sestanke, povezovalna srečanja podjetij s start-up podjetij in druge dogodke poslovne narave. Dogajanje bo namenjeno podjetjem in organizacijam, ki delujejo tako na lokalni kot mednarodni ravni. Na lokalni ravni želimo spodbuditi povezovanje konceptov tehnološkega in trajnostnega razvoja, na mednarodni ravni pa bo dogajanje usmerjeno v možnosti medsebojnega povezovanja domačih in tujih podjetij, pa tudi povezovanja s predstavniki držav.

 

Poleg poslovnega dela bo v prireditvenem delu digitalnega razstavišča potekal tudi vsebinski del, ki zajema:

 1. RAZVOJNI DEL

V sklopu digitalnega razstavišča bo oblikovan prostor za razvoj inovativnih idej in rešitev s področja razvoja družbe 5.0, robotike, energetike, mobilnosti, okoljskih tehnologij, digitalizacije, kreativne industrije in naprednih tehnologij ter njihove uporabnosti.

 1. STROKOVNI IN VSEBINSKI DEL

Predavanja, izobraževanja in strokovna srečanja s področja razvoja digitalnih in naprednih tehnologij ter predstavitev tehnoloških podjetij, bodo razdeljena v 6 vsebinskih sklopov: umetna inteligenca, industrija 4.0, 5G in kibernetska varnost, trajnostna družba in gospodarstvo, pametna mesta in skupnosti, digitalna preobrazba. Program s priznanimi strokovnjaki s posameznih področij bo omogočil vpogled v svet prihajajočih naprednih tehnologij ter predstavitev njihove uporabnosti in grajenje pametne prihodnosti, v kateri tehnologija ljudem bogati življenje.

 1. IZOBRAŽEVANJA ZA ŠIRŠO JAVNOST

Za širšo javnost bodo organizirali številna izobraževanja in delavnice – za podjetja, institucije, nevladni sektor, zaposlene, iskalce zaposlitve, mladostnike in otroke. Vsebine bodo usmerjene v pridobivanje znanja s področja novih tehnologij in krepitev digitalnih kompetenc.

 

Svoj interes za sodelovanje lahko izrazite z vpisom e-pošte v spodnji obrazec in kontaktirali vas bodo takoj, ko bodo oblikovani paketi najema stojnic oziroma druge možnosti sodelovanja.

Želim sodelovati

VIR: SPIRIT podjetniški portal