RISE

Spletni dogodek Dan slovenskega lesarstva

Vabimo vas na spletni strokovni dogodek

Dan slovenskega lesarstva – »Les – naša zelena prihodnost« –

Premierni nacionalni strokovni dogodek slovenske lesne industrije

 

V nadaljevanju vam posredujemo program dogodka in vas prijazno vabimo tudi k ogledu predavanja, ki ga v okviru dogodka organizira Sekcija lesnih strok pri OZS za svoje člane – na temo certificiranja (CE, FSC, PEFC, postopek certificiranja) med 10.30 in 12.00 uro.

 

Datum11. november 2020, ob 10. uri

Krajv digitalni obliki  – na dogodek se lahko prijavite P R I J A V A  – prijavnica na povezavi se nahaja čist spodaj na aktivnem linku prijava- PRIJAVA NA DOGODEK
Dogodek bo potekal izključno v digitalni obliki.
Program dogodka:

10:00 – 10:05 Pozdravni nagovor

Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

10:05 – 10:20 Uvodni nagovori

 • Danilo Anton Ranc, generalni direktor, Direktorat za lesarstvo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • dr. Tomaž Kostanjevec, v. d. direktorja, SPIRIT Slovenija, javna agencija
 • Bogdan Božac, predsednik upravnega odbora, SRIP – PSIDL
 • Igor Milavec, direktor, Združenje lesne in pohištvene industrije, GZS
 • Branko Meh, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije

10:20 – 10:40 Uvodno predavanje

Evropski in svetovni trendi ter vloga lesa – kaj lahko pričakujemo?
Patrizio Antonicoli, CEI Bois, Evropska konfederacija lesnopredelovalne industrije

10:40 – 10:50 Uvodno predavanje

Program za pospeševanje lesne gradnje na Finskem
Petri Heino, Ministrstvo za okolje, Finska

10:50 – 11:00 Novinarska konferenca

11:00 – 12:00 Okrogla miza – »Priložnosti zelene industrije«

 • Ajda Cuderman, državna sekretarka, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • dr. Metka Gorišek, državna sekretarka, Ministrstvo za okolje in prostor
 • Bogdan Božac, Marles hiše d.o.o.
 • Velko Gortnar, Alples d.d.
 • Alojz Selišnik, Melu, Mizarstvo d.o.o.
 • dr. Leon Oblak, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Moderator okrogle mize: Dr. Črtomir Tavzes
12:00 – 12:15 Odmor

12:15 – 13:45 1. sklop predavanj »Krožno, digitalno, pametno – priložnosti za lesarje«

 • Finančne spodbude za razvoj lesno predelovalne panoge
  Darko Sajko, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Krožno gospodarstvo in ekonomski učinki znižanja emisij CO2. Vloga dizajniranja za demontažo in povečanje rabe odsluženega lesa
  Andreja Kutnar, InnoRenew CoE
 • Podpore podjetjem in podjetnikom pri digitalizaciji poslovanja na področju lesne industrije in trendi digitalizacije
  Katja Mohar Bastar, Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije
 • Uspešen vstop na trg ter prodajne prakse v času pandemije, virtualnega poslovnega povezovanja
  Mateja Milost, Fimago d.o.o.
 • Sodobne prakse notranjega pohištva
  Rok Barbič, Stilles d.o.o.
 • Sodobni pristopi digitalizacije v procesu proizvajanja pohištva
  Velko Gortnar, Alples d.d.

13:45 – 13:55 Odmor

13:55 – 15:25 2. sklop predavanj »Lesene stavbe za zeleno prihodnost – značilnosti in pravilni pristopi«

 • Vloga lesene gradnje pri zniževanju emisij CO2
  prof. dr. Franc Pohleven, Društvo za zaščito lesa Slovenije
 • Kako preprečiti razkroj lesa
  prof. dr. Miha Humar, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • Les kot gradbeni material: tehnologije, inovativni produkti, lesni kompoziti
  Bruno Dujić, CBD d.o.o.
 • Prednosti uporabe lesa v stavbah in zagotavljanje kakovosti izvedbe
  Iztok Šušteršič, InnoRenew CoE
 • Les – Zdravje in bivalno ugodje – vpliv lesa na zdravje uporabnikov stavb
  Sabina Jordan, Zavod za gradbeništvo Slovenije

15:25 – 15:40 Odmor

15:40 – 16:40 Podelitev 3. nacionalne nagrade za »NAJ LESENO GRADNJO 2020«
Povezovalec dogodka: Boštjan Romih

*Organizator si pridržuje pravico k spremembi programa. Vsaka sprememba programa bo ažurno objavljena tukaj).
Sekcija lesnih strok pri OZS organizira v okviru Dneva slovenskega lesarstva predavanje na temo certificiranja (CE, FSC, PEFC, postopek certificiranja) za člane sekcije.

Predavanje bo potekalo med 10.30 in 12.00 uro

Certificiranje konstrukcijskega lesa: Kako se lotiti postopka pridobitve oznake CE?
Fani Polanc, Bureau Veritas, d.o.o.

 

Kakšne prednosti prinašata ponudnikom lesnih izdelkov certifikata FSC in PEFC?
Fani Polanc, Bureau Veritas, d.o.o.

 

V okviru Dneva Slovenskega lesarstva bodo med 12.00 in 14.00 uro organizirana tudi mednarodna poslovna srečanja na področju pohištva in lesene gradnje ter opreme.

Prijavite se lahko na spletnem naslovu: https://slovenian-woodfurniture-industry-go-international.b2match.io/.

V luči razmer bomo ravnali odgovorno ter poskrbeli za varno produkcijo dogodka, v skladu z vsemi ukrepi in navodili vezanimi na epidemijo Covid-19.

Vir novic