RISE

Slovenija bo namenila skoraj dve milijardi za kmetijsko politiko

Evropska komisija je potrdila Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo. To je ključni strateški dokument kmetijske politike, s katerim bo Slovenija zagotovila dolgoročno prehransko varnost, zeleni preboj in trajnostni razvoj slovenskega kmetijstva, gozdarstva, živilske industrije in podeželja.

Strateški načrt skupne kmetijske politike do leta 2027

Strateški načrt bo Slovenija začela izvajati 1. januarja 2023. Pri pripravi je Slovenija sledila trem krovnim in devetim specifičnim ciljem SKP (Skupna kmetijska politika). Te določa evropska zakonodaja: konkurenčnost in odpornost kmetijskega sektorja, varstvo narave, okolja in podnebja ter skladni razvoj podeželja.

Zagotavlja se pogoje za odporno in konkurenčno pridelavo in predelavo hrane, predvsem preko ohranjanja proizvodnega potenciala in obsega kmetijskih zemljišč ter zagotavljanja primernega in stabilnega dohodka kmetijskih gospodarstev ter zagotavljanjem enakovrednejšega položaja kmetijskih pridelovalcev z odpravo plačilnih pravic. S prilagojenimi pogoji bosta mladim kmetom omogočena zagon in modernizacija kmetij za izboljšanje njihovega dohodkovnega položaja in s čimer si Slovenija prizadeva za generacijsko prenovo slovenskega kmetijstva. Ukrepi za reševanje okoljsko-podnebnih izzivov so najbolj ambiciozni doslej ter so usmerjeni v varovanje in trajnostno upravljanje z naravnimi viri, blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Money is born soil in the bottom of the plantations. Agribusiness profit land value and agricultural startups
Photo by andreswd on iStock

Čestitke Sloveniji s strani Evropske komisije

»Slovenija je bila v prvi tretjini evropskih držav, ki so oddale strateške načrte. Da je Evropska komisija danes potrdila slovenski strateški načrt, me zelo veseli. Današnja potrditev dokumenta je priznanje Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za prave vsebinske odločitve, pravo smer razvoja slovenskega kmetijstva in podeželja in nenazadnje za dobro opravljeno timsko delo z vsemi pomembnimi deležniki,« je povedala ministrica Irena Šinko ob potrditvi nacionalnega dokumenta za izvajanje skupne kmetijske politike v prihodnjem programskem obdobju.

Janusz Wojciechowski, evropski komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja je Sloveniji čestital: »Sloveniji čestitam za sprejetje strateškega načrta skupne kmetijske politike, ki kmetom zagotavlja več jasnosti pred začetkom izvajanja 1. januarja 2023. Naj se zahvalim za odlično pripravljalno delo in zelo konstruktiven dialog, ki je prispeval k izboljšanju načrta, na podlagi katerega bomo zgradili trajnosten, odporen in moderen evropski kmetijski sektor.«

Human hand holding Euro banknote with green cultivated soy field in background
Photo by simazoran on iStock

Skoraj dve milijardi za izvajanje načrta

Za izvajanje strateškega načrta bo na voljo 1.798.311.677 evrov. Od tega bo 683.500.469 evrov namenjeno za prvi steber SKP (neposredna plačila, vinski in čebelarski sektor), za drugi steber SKP (razvoj podeželja) pa 1.114.811.208evrov (550.850.960 evrov iz proračuna EU in 563.960.248 evrov iz proračuna Republike Slovenije). Od 563.960.248 evrov integralnega proračuna je sedanja vlada zagotovila še dodatnih 40,5 milijonov evrov.


Vir: Moj prihranek