RISE

Samotestiranje zaposlenih. Kako poteka in kdo ga plača?

Epidemija COVID-19
Samotestiranje zaposlenih. Kako poteka in kdo ga plača?

Samotestiranje zaposlenih

V kolikor zaposleni ni cepljen ali prebolel, lahko pogoj PCT izpolni tudi s samotestiranjem.

V nadaljevanju bomo preverili kakšne so pravice in obveznosti delodajalca in zaposlenega v primeru samotestiranja na COVID-19.

 

Kaj je pogoj PCT?

Pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT pogoj) delavec izpolnjuje, če razpolaga z dokazilom o prebolelosti, cepljenju ali testu na virus SARS-CoV-2.

Za delavce se za opravljanje dela kot PCT pogoj testiranja šteje tudi testiranje s testom HAG za samotestiranje.

Več o tem:

 

Za katere zaposlene je PCT obvezen?

Pogoj PCT morajo za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost.

Več o tem:

 

Samotestiranje zaposlenih

Kot omenjeno, lahko zaposleni, ki ni prebolel, ali cepljen, pogoj PCT doseže s presejalnim samotestiranjem s testom HAG za samotestiranje.

Samotestiranje mora zaposleni opraviti enkrat tedensko v enakih presledkih.

Odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, določijo čas in kraj samotestiranja, ki je lahko izvedeno v domačem okolju ali na delovnem mestu. Pozor. Po 15.09. je potrebno samotestiranje organizirati na delovnem mestu.

Za namen samotestiranja odgovorna oseba posreduje zaposlenemu evidenčni list, ki vsebuje datum samotestiranja, rezultat testa in podpis zaposlenega.

e-obrazec e-obrazec:
Sklep o testiranju oz. obveznem upoštevanju pogoja PCT na delovnem mestu

e-obrazec e-obrazec: Evidenčni list samotestiranja

Sklep o testiranju oz. obveznem upoštevanju pogoja PCT na delovnem mestu
Sklep o testiranju oz. obveznem upoštevanju pogoja PCT na delovnem mestu
Evidenčni list samotestiranja
Evidenčni list samotestiranja

 

Kdo plača stroške samotestiranja?

Stroške samotestiranja nosi delodajalec.

 

Kaj če delavec odkloni samotestiranje?

Zoper delavca, ki ne izpolnjuje PCT pogoja, delodajalec lahko uporabi ukrepe v skladu s predpisom, ki ureja varstvo in zdravje pri delu, in predpisom, ki ureja delovna ali uslužbenska razmerja, ter kolektivnimi pogodbami dejavnosti.

e-obrazec e-obrazec:
Opozorilo delavcu zaradi zavrnitve testa na virus SARS-CoV-2

Opozorilo delavcu zaradi zavrnitve testa na virus SARS-CoV-2
Opozorilo delavcu zaradi zavrnitve testa na virus SARS-CoV-2

Zaposleni tako ne potrebuje testiranja, če izpolnjuje pogoj PCT.

Zoper zaposlenega, ki opravlja delo in mora izpolnjevati pogoj PCT, pa ga ne, lahko delodajalec uporabi ukrepe v skladu s predpisom, ki ureja varstvo in zdravje pri delu, in predpisom, ki ureja delovna ali uslužbenska razmerja, ter kolektivnimi pogodbami dejavnosti.

Več o tem:

 

 

Kaj če delodajalec ne želi kriti stroška samotestiranja?

Kot omenjeno je samotestiranje le eden od načinov, s katerimi zaposleni lahko zadosti pogoju PCT. Pomembno je le, da zaposleni pogoju PCT zadosti.

Zoper zaposlenega, ki ne izpolnjuje PCT pogoja, delodajalec lahko uporabi ukrepe v skladu s predpisom, ki ureja varstvo in zdravje pri delu, in predpisom, ki ureja delovna ali uslužbenska razmerja, ter kolektivnimi pogodbami dejavnosti.

V kolikor je samotestiranje edina možnost, da zaposleni zadosti pogoju PCT, pa je delodajalec dolžan ta strošek kriti. V primeru, da tega ne želi, se lahko zaposleni obrne na pristojno enoto Inšpektorata RS za delo, ali poišče pravno varstvo na pristojnem delovnem sodišču.

e-obrazec e-obrazec:
Opozorilo zaradi neplačevanja samotestiranja

Opozorilo zaradi neplačevanja samotestiranja
Opozorilo zaradi neplačevanja samotestiranja

Vir: informiran.si


Newsletter signup

Prijavi se na naše e-novice. S prijavo boste redno prejemali obvestila o novostih in dogajanju v podjetniškem RISE.

Pošiljanje....

Bravo! Se tipkamo!