RISE

RCSS postal član SRIP za trajnostni turizem

Razvojni center Srca Slovenije se je včlanil v SRIPT – STRATEŠKO RAZVOJNO INOVACIJSKO PARTNERSTVO ZA TRAJNOSTNI TURIZEM, ki pokriva del Strategije pametne specializacije in ga vodi Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete v Ljubljani. Člani v partnerstvu SRIPT predstavljajo skoraj 70 % slovenskega turizma, s skupno vizijo, da podprejo Slovenijo na poti do vodilne zelene (nizkoogljične) in odgovorne turistične destinacije.

Sodelovali bomo v raziskovalno-razvojnem projektu »Turistični potencial dediščine podzemnih arhitektur v Sloveniji«.. Pobudniki ugotavljajo, da Slovenija razpolaga s številnimi podzemnimi objekti, ki so v večini primerov neizkoriščeni ali pa delno izkoriščeni v turistične namene, zato obstaja potreba po vseslovenskem poslovnem modelu, ki bi dediščinski potencial podzemnih arhitektur opredelil kot tržni potencial, v odnosu z uporabniki in s sodobnimi standardi trajnostnega ter butičnega turizma.

Cilj projekta, v katerega bodo med analiziranimi primeri podzemnih arhitektur vključili tudi rudnik Sitarjevec v Litiji, je oblikovanje konzorcija, ki bo sodeloval pri pripravi raziskovalno-razvojne naloge in združeval multidisciplinarni pristop raziskave in analize kulturne dediščine podzemnih arhitektur in analize njihovega turističnega potenciala v okviru oblikovanja enotne blagovne znamke ter možnosti digitalizacije te kulturne dediščine (v sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo v Mariboru in Zavodom za gradbeništvo Slovenije). Glede na usmeritve nove evropske finančne perspektive ter smernic Nacionalnega načrta za okrevanje in razvoj, ki v ospredje postavljajo kulturno dediščino v povezavi s turizmom, verjamemo, da projekt ob pravem času naslavlja prave vsebine in lahko spodbudi dolgoročno sodelovanje deležnikov pri dvigu turističnega potenciala podzemnih arhitektur in destinacij, kjer se le-te nahajajo ter prepoznavanju njihovega kulturnega, zgodovinskega in družbenega bogastva v okviru trajnostnega razvoja in odgovornega turizma.

VIR: RCSS