RISE

Postanite zvezda zelenega Slovenskega gospodarstva “GREEN STAR”

Spremljanje okoljskih, družbenih in upravljavskih vidikov (ESG) se neizogibno povečuje po vsem svetu. Prihajajoča EU zakonodaja in EU standardi za trajnostno poročanje ne bodo vplivali le na največja podjetja in finančne institucije, temveč tudi na tisoče podjetij v njihovih dobavnih verigah. Podjetja bodo morala poročati o tem, kako trajnostna vprašanja vplivajo na posel in kakšen vpliv ima podjetje na ljudi in okolje.

Tudi če vaša organizacija po zakonu še ni zavezana k razkritju trajnostnih podatkov, od vas to lahko zahtevajo naročniki, dobavitelji, vlagatelji, financerji, lokalne skupnosti. Zato je še kako pomembno, da se čim prej soočite s svojim okoljskim in podnebnim odtisom ter transparentno komunicirate svoje dosežke.

Podjetja, ki merijo trajnostne vidike poslovanja, aktivno spreminjajo svoje poslovne modele in iščejo nove priložnosti, so bolj odporna na tveganja in globalne trende. Upoštevanje kazalnikov ESG in njihova vključitev v strategije in ocene tveganj podjetju poleg prihrankov pomaga navigirati poslovanje v prihodnosti. Podjetja, ki se osredotočajo na trajnostno poslovanje in podnebno ukrepanje, dokazano dosegajo boljše rezultate od tistih, ki ne posvečajo pozornosti dolgoročnim vrednotam, potrošniki pa zahtevajo bolj trajnostne alternative.

Da bi čim več podjetij spodbudili k trajnostnemu poslovanju in podnebnemu ukrepanju ter jim pomagali na poti zelene preobrazbe, so v CER Partnerstvu za trajnostno gospodarstvo razvili certifikat Green Star. Pri tem so upoštevali razvojne dokumente mednarodnih organizacij, mednarodne smernice za trajnostno poslovanje ter razvojne in regulatorne dokumente EU. Certifikat podpira tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Green Star je prvi certifikat za trajnostno poslovanje in podnebno ukrepanje v Sloveniji, ki kaže, kje na poti zelene preobrazbe se posamezno podjetje nahaja. Osnova za izdajo certifikata je ESG ocena Green Star na področju trajnostnega poslovanja in podnebnega ukrepanja, ki temelji na mednarodnih okvirjih in standardih za trajnostno poročanje ter zakonodaji EU. Ocenjuje vpliv dejavnikov upravljanja, okolja ter družbe na podjetje in odtis ter vpliv podjetja na okolje, podnebje in družbo.

Pridobitev certifikata Green Star podjetju omogoča, da prevzame nadzor nad svojimi podatki, pomaga poenostaviti kompleksen proces poročanja, izdelave pripadajočih strategij, aktivnosti in spremljanje napredka. Podjetje pridobi celovit vpogled v podnebna tveganja, izzive in priložnosti, ki jih prinaša zelena preobrazba, kar mu omogoča oblikovanje boljših poslovnih strategij, novih poslovnih modelov in konkurenčno prednost.

Green Star podjetjem ponuja platformo za komunikacijo trajnostnih dosežkov svojim kupcem, dobaviteljem, vlagateljem, financerjem, saj kazalnike na področju okolja, družbe in upravljanja (ESG) postavlja na skupni imenovalec in v isti trajnostni jezik. Podjetja svoje dosežke lahko primerjajo z drugimi prejemniki in jih transparentno tudi komunicirajo.

Prvi prejemniki certifikata Green Star, zelene zvezde slovenskega gospodarstva, so Jelovica, Elan, SDH, Lumar in Nova KBM. Omenjena podjetja uvajajo inovativne poslovne modele, zelene tehnologije, nova znanja in kompetence. So voditelji prihodnosti, dobro pripravljeni na izzive zelenega prehoda.


Več o certifikatu na www.green-star.si