RISE

POKLICNI BAZAR

SEDMARJI, OSMARJI in DEVETARJI, pozor!

Vabimo vas na Poklicni bazar, ki bo v četrtek, 21.12.2019 ob 17.30 na Osnovni šoli Litija, Ulica Mire Pregljeve 3.

Poklicni bazar smo zasnovali v soorganizaciji: Podjetniški RISE Šmartno Litija, z.b.o., zadruga za razvoj podjetništva, Osnovna šola Litija in Osnovna šola Gradec.

Na Poklicnem bazarju se bodo predstavile srednje šole in njihovi programi, namenjem pa je za učence sedmih, osmih in devetih razredov ter njihove starše.

Za organizacijo smo se odločili, ker želimo šolarjem prikazati poklice in profile dela v podjetjih iz lokalnega območja občine Litija in Šmartno pri Litiji. Pomagajmo šolarjem pri odločitvi, na katero poklicno smer se naj usmerijo. Srednje šole bodo zbrane na enem mestu in se tako šolarji še pred spomladanskimi informativnimi dnevi spoznajo s poklicnimi programi ter nato izberejo tiste, ki jih res zanimajo.

Na poklicnem sejem bomo povabili tudi predstavnike lokalnih podjetij, šolarji pa bodo spoznali delo podjetij in poklicne profile, ki jih zaposlujejo in najbolj iščejo.
Šolarji bodo tako dobili vpogled v delo poklica, ki ga zanima.

Sejem bo potekal od 17.30 do predvidoma 19.00. Vstop prost!

Vabljeni!