RISE

Podjetniški sklad ponuja spodbude za uvajanje poslovne odličnosti

Vir in informacije: STA, 11. 10. 2019, www.sta.si

Slovenski podjetniški sklad je objavil nov javni poziv za vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu Evropske fundacije za upravljanje kakovosti (EFQM) v mala in srednje velika podjetja. Ta lahko pridobijo subvencijo od 300 do 10.000 evrov oz. 60 odstotkov sofinanciranja upravičenih stroškov.

Prek javnega poziva želi podjetniški sklad mala in srednje velika podjetja podpreti pri uvajanju poslovne odličnosti po modelu EFQM v svoje poslovanje, s čimer se jim bo izboljšala konkurenčnost, povečala dodana vrednost in čisti prihodki od prodaje ter povečala možnost, da kandidirajo za priznanje za poslovno odličnost.

Upravičeni stroški so stroški svetovalne podpore pri izvedbi samoocene po modelu EFQM oz. stroški priprave managerskega dokumenta, stroški udeležbe na EFQM certificiranem usposabljanju za zaposlene v podjetju in strošek pristojbine za EFQM nagrado za odličnost. Obdobje nastanka upravičenih stroškov je od 1. januarja letos do 30. septembra 2023.

Mala in srednje velika podjetja lahko preko vavčerjev pridobijo nepovratna sredstva v višini 60 odstotkov upravičenih stroškov za različne vsebine. Skupna višina vavčerjev, ki jih lahko podjetje koristi, je 30.000 evrov letno.

Na objavljene javne pozive vavčerjev, ki so dostopni na spletni strani podjetniškega sklada, lahko podjetja oddajo vlogo elektronsko preko ePortala. Na pozive se lahko prijavijo mala in srednje velika podjetja ter zadruge, ki imajo na dan oddaje vloge vsaj 15 zaposlenih.

Mikro, malim in srednjim podjetjem je za pripravo vloge na voljo tudi brezplačna pomoč na Slovenskih poslovnih točkah – Spot, ki so na voljo v vseh statističnih regijah.