RISE

Razvojni center Srca Slovenije

www.rise.si - platforma - Razvojni center Slovenije

Opis podjetja

Razvojni center Srca Slovenije je organizacija, ki že od leta 2000 vodi, koordinira in povezuje razvojne  projekte območja Srce Slovenije. Ekipa Razvojnega centra Srca Slovenije v sodelovanju s številnimi lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in evropskimi partnerji uresničuje projekte, ki povečujejo kakovost življenja ljudi v regiji. Devet člansko ekipo sestavljajo mlajši, a izkušeni in med seboj odlično povezani strokovnjaki za posamezna področja razvoja. Vpeti so v mednarodno partnersko mrežo z 290 organizacijami iz 34 držav. Zaposleni v Razvojnem centru Srca Slovenije izvajamo storitve na številnih vsebinskih področjih in za različne ciljne skupine. Nudimo vam pomoč pri prijavah na razpise in natečaje, izvajanju (evropskih) projektov, izdelavo strateških in izvedbenih dokumentov, uvedbo participativnih proračunov v občinah, predstavitve dobrih praks in upravljanje odnosov z javnostmi ter storitve Vem točka za s.p. in d.o.o. Spoštovani (potencialni) podjetniki in predstavniki podjetij, občin, LAS-ov in drugih organizacij, izkoristite naše, 20-letne izkušnje delovanja v lokalnem, nacionalnem in mednarodnem prostoru!

Storitve podjetja

  • Pomoč pri prijavah na razpise in natečaje, izvajanju (evropskih) projektov,
  • izdelavo strateških in izvedbenih dokumentov,
  • uvedbo participativnih proračunov v občinah,
  • predstavitve dobrih praks in upravljanje odnosov z javnostmi,
  • storitve Vem točka za s.p. in d.o.o.

Reference podjetja

Razvojni center Srca Slovenije je doslej sodeloval v 40 mednarodnih projektih, ki so se izvajali na 17 evropskih programih. Katerih?

Naše reference 

Podatki podjetja

povezava na spletno učilnico

povezava na spletno tržnico