RISE

PUNČICA

Pot k resničnosti, pristnosti in iskrenosti v odnosu do sebe, drugih in sveta.

Opis podjetja

Punčica je del našega očesa, preko katerega se SREČUJEMO s seboj, z drugimi in s svetom. Ali SREČAnja vzbujajo neSREČO namesto SREČE? Življenje je iskanje resnice, pristnosti, iskrenosti, … ki je bila na poti odraščanja izkrivljena, poteptana, zadušena, spreobrnjena, zaščitena in zavarovana. Punčica je tudi ime terapevtskega in izobraževalnega inštituta, zasebnega zavoda ustanovljenega leta 2013, z namenom nuditi strokovno psihoterapevtsko pomoč družinam, parom, posameznikom in organizacijam pri izboljšanju kvalitete življenja in bivanja v odnosih. Naše delo je preplet terapevtskega pristopa relacijsko družinske terapije in procesa fokusinga in temelji na ekologiji odnosov – človek lahko celostno živi le, ko ima dom v sebi, ko živi in poustvarja zdrave odnose v zdravem okolju. Kombinacija obeh pristopov omogoča graditev sočutnega odnosa do telesa posameznika v vsej njegovi celovitosti (telesni, čustveni in duhovni) in integracijo telesnih in čustvenih stisk in bolečin, ki nam kažejo smer notranjega razvoja, če jim želimo prisluhniti.

Storitve podjetja

Uvodni pogovori so namenjeni iskanju pristopa, ki stranke usmeri k željenim rešitvam ali znanjem. Z nami sodelujejo visoko, strokovno izobraženi terapevti, ki ustvarjajo varen prostor, ki omogoča sočuten in varen odnos do klienta, da lahko klient razvija varen odnos do svojih notranjih vsebin tako, da se jim lahko približa, a hkrati ohranja pravo razdaljo, da ne pride do retravmatizacije. Delo poteka osebno v PE Punčica Ljubljana, v naravi ali preko elektronskih aplikacij (Skype, Zoom,…):

  • Psihoterapija v naravi za posameznike (za vse, ki se želijo poglobiti stik s seboj ob podpori naravnega okolja)
  • Svetovanje posameznikom, parom ali družinam
  • Psihoterapevtsko delo s posamezniki (je namenjeno polnoletnim posameznikom, ki si želijo razumeti in spoznati sebe globlje, si želijo spremembe in so pripravljeni nanje. Terapevtski odnos ponuja možnost, da spoznamo in razumemo odnose in situacije, v katere smo vpeti, saj le tako lahko razumemo in nato spremenimo naše čustvovanje in doživljanje le teh.)
  • Psihoterapevtsko delo s pari (je namenjena zakoncem in parom, ki si želijo razviti spoštljiv odnos in ustvariti varen prostor, kjer lahko s partnerjem delijo svojo notranjost – želje, pričakovanja, razočaranja, veselje, žalost, nerazumevanje, ki jih doživljamo tako v odnosu s partnerjem, kot v odnosu do sebe, otrok, staršev, v delovnem okolju,.. . ali družinami)
  • Psihoterapevtsko delo z družinami (je namenjeno vsem generacijam (na terapijo lahko pridete s svojimi otroci ali starši). Ponuja možnost, da otroci lahko spregovorijo o svojih čutenjih in stiskah, staršem pa možnost, da poglobijo razumevanje in stik z otrokom, ter se soočjo s svojimi občutki negotovosti, nemoči, prestrašenosti in razočaranja.)
  • Predavanja o partnerstvu, starševstvu, smrti, doživljenjskemu razvoju
  • Sklop delavnic MOJE ŽIVLJENJE (delo na svoji življenjski zgodbi)
  • Individualna fokusing srečanja (delo s telesnimi zaznavami, bolečinami, sanjami)

Z namenom širjenja ekologije odnosov organiziramo učenje procesa fokusinga, ki omogoča samopomoč posameznikom, kjer razvijajo globok stik s svojo notranjo modrostjo. Izrednega pomena je ta proces za vse poklice, kjer delajo z ljudmi, saj jim omogoča vzpostavljanje globljega in pristnejšega stika z osebami ki jim pomagajo, kar pripomore k znižanju delovnega stresa.

  • Delavnice iz fokusinga (tematske izkušenjske delavnice na strokovnih kongresih, predstavitve študentom)
  • Učenje pristopa fokusinga (6 mesečni proces učenja fokusinga, ki omogoča samostojno fokusiranje ali fokusiranje s fokusing partnerjem)

Reference podjetja

Podatki podjetja

povezava na spletno tržnico