RISE

Platforma 3DEXPERIENCE® – svež pristop v poslu in inovacijah

Na 3DEXPERIENCE® platformi lahko vsi člani organizacije sodelujejo v virtualnem (3D) okolju, da bi najhitreje razvili in izdelali najboljši možen fizični produkt.

Vse osnovne zahteve, vmesne spremembe in odločitve na platformi so shranjene, sledljive ter dostopne kadarkoli in kjerkoli.

Korporacija Dassault Systèmes je vodilna v zagotavljanju programskih rešitev za trajnostne inovacije v vseh industrijah. Ponuja rešitve SOLIDWORKS, CATIA, SIMULIA, ENOVIA, DELMIA in številne nove, ki jih je povezala v eno samo, brezšivno, poslovno in inovacijsko okolje, t. i. 3DEXPERIENCE® platformo.

Uporabniki programskih rešitev imajo vsak svojo specifično osnovo, potrebe in cilje. V članku navajamo predloge za izboljšanje poslovnih procesov z vidika sodelovanja, razvoja in proizvodnje ter konkretne programske rešitve v podporo le-tem.

Za obstoječe uporabnike CAD programskih rešitev (SOLIDWORKS, CATIA …), ki potrebujejo skupno hrambo podatkov in boljše sodelovanje.
Razvojni podatki naj bodo urejeni, pregledno verzionirani, kadarkoli dostopni in varno hranjeni. Če podjetje ne želi investirati v lastne strežnike, je prava rešitev upravljanje podatkov v oblaku. Obstoječi uporabniki različnih CAD rešitev se lahko s pomočjo najema konektorja (kot npr. Collaborative Designer for SOLIDWORKS) povežejo na oblačno platformo 3DEXPERIENCE® in tu hranijo vse podatke. Za boljšo komunikacijo je na voljo Collaborative Business Innovator, za nadzor delovnega toka in revizije dokumentacije Collaborative Industry Innovator, za terminsko planiranje projektov Project Planner …

Za tiste, ki želijo prihraniti pri stroških fizičnih prototipov, pospešiti razvoj in izboljšati izdelke s pomočjo virtualnega testiranja.
Visoki stroški fizičnih prototipov in razvojni časi se lahko zmanjšajo z uporabo t. i. inženirskih analiz ali simulacij. Med uporabniki so razširjene predvsem »desktop« simulacije, sedaj pa so na voljo rešitve, ki delujejo kot aplikacije v internetnem brskalniku, ki jih ni treba posebej nameščati. Najem Structural Mechanics Engineer omogoča hitrejši izračun simulacijskih rezultatov, ker uporablja tudi oddaljene računalniške kapacitete. Možnosti trdnostnih simulacij so razširjene za natančnejše rezultate. Možnost neposredne povezave s CAD sistemom na enotni platformi zagotavlja asociativnost rezultatov virtualnega testiranja z variantami oblike izdelka.

Za nove uporabnike CAD programskih rešitev, ki so odprti tudi za aplikacije v brskalniku, spletno hrambo in izmenjavo informacij.
Nakup trajne CAD licence, delovne postaje in strežnika za hrambo podatkov je lahko previsoka začetna investicija za mlada podjetja. Tem uporabnikom so na voljo t. i. 3DEXPERIENCE® SOLIDWORKS paketi. Ti poleg SOLIDWORKS CAD-a, ki ga v tem primeru lokalno namesti in posodablja platforma, omogočajo uporabo novih 3D aplikacij v brskalniku. To so 3D Sculptor za načrtovanje organskih oblik in 3D Creator, univerzalni parametrični modelirnik z možnostjo topološke optimizacije. Med uporabniki je omogočena komunikacija, pa tudi sodelovanje, oblačna hramba in verzioniranje podatkov. Startupi lahko kandidirajo za brezplačno rabo paketov 3DEXPERIENCE® SOLIDWORKS, v kratkem pa bo na voljo tudi posebej ugoden najem za hobiste.
Uporabniki lahko najamejo tudi inovacijske rešitve, ki delujejo izključno v internetnem brskalniku. Nove rešitve, kot so 3D Creator3D Sculptor3D SheetMetal Creator3D Structure Creator3D Mold Creator in 3D Render, omogočajo uporabnikom, da kjerkoli, kadarkoli in na kateri koli napravi načrtujejo, izdelujejo dokumentacijo, jo pregledujejo in učinkovito sodelujejo pri razvoju izdelkov.

Za večja podjetja, ki želijo učinkovitejšo rabo CNC strojev, boljše planiranje in nadzor proizvodnje.
Programiranje CNC strojev dobiva z zaostrovanjem globalne konkurenčne tekme še večji zagon. Poleg individualne obravnave vsakega stroja se veča potreba po celostnem nadzoru in optimizaciji vseh proizvodnih resursov, tako strojnih kot človeških. Dve rešitvi, ki delujeta v brskalniku, sta NC Shop Floor Programmer za CNC programiranje in Lean Team Player za optimizacijo in vodenje proizvodnih procesov. Ker so tudi te rešitve del oblačne platforme 3DEXPERIENCE®, so vsi shranjeni podatki dostopni vsem zainteresiranim v procesu.


Za več informacij se obrnite na www.solidworld.si. (P.R.)
Vir: Računalniške novice