RISE

P-IRIS

S pilotnimi aktivnostmi v co-working prostorih do kvalitetnih vsebin, ki jih v Šmartnem in Litiji še ni bilo
P-IRIS je v preteklih letih ponudil deležnikom Razvojnega centra, da se srečajo, mrežijo, delijo ideje in znanje. Pomemben prispevek pa so predstavljale tudi izmenjave dobrih praks. Prva faza projekta se je zaključila na najboljši možni način. Združili smo moči, znanje in kompetence ter z lokalno iniciativo in občinama Šmartno pri Litiji in Litija odprli nove co-working prostore RISE. Kljub uspehu pa se zavedamo odgovornosti in pomena kvalitetnih vsebin, ki morajo biti na voljo vsem. Pilotne aktivnosti, ki smo jih uspešno prijavili na mednarodni razpis Interreg Europe v okviru istega projekta P-IRIS, bodo ponudile različne podjetniške vsebine, možnosti za izobraževanje, sodelovanja z različnimi strokovnjaki ter priložnosti dela s sodobno opremo.

V naslednjih 18 mesecih bomo skupaj z RISE ekipo organizirali:
»Inspire, Cheers, Brainstorm« dogodki z motivacijskimi govorci
Omogočili profesionalno fotografiranje prodajnih izdelkov, njihovih ustvarjalcev in podjetnikov na začetku podjetniške poti
Omogočili bomo individualno in skupinsko sodelovanje s strokovnjaki z namenom»Izmenjave in nadgradnje poslovnih idej«
Odvilo se bo štirinajst delavnic za podjetnike z različnimi tematikami
V prostorih bodo brezplačno vsem na voljo:
Programska oprema CorelDRAW Technical Suite 2019 – “Equipment and Software at your service”
Programska oprema za 3d printanje – 3ds Max 2020
3D printer basic
CNC rezkalni stroj (600*900 mm)
Stroj za lasersko graviranje (600*900 mm)
Prav tako se bo opremil del prostorov za namen »pop-up« razstavnega prostora