RISE

Ošibitev učinkovitosti pristopa do skrbnega pregleda v podjetjih glede trajnostnosti

Focus, Platforma SLOGA in Pravična trgovina Slovenije so pred obravnavo Direktive o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnostnosti (CSDDD) na Evropskem svetu 1. decembra 2022 oblikovali posebno stališče, ki so ga naslovili na slovensko Vlado. Ta direktiva je zelo pomembna tudi za področje mednarodnega razvojnega sodelovanja, ker bi morala določiti trajnostno ravnanje vzdolž celotnih vrednostnih verig.

V njem so Vlado pozvali, da Slovenija podpre bolj konstruktivno začetno stališče Sveta in s svojim glasom podpre splošni pristop, ki bo:

  • zagotovil, da bo direktiva zajemala celotno vrednostno verigo, vključno z vplivi na vse deležnike_ce do samega dna vrednostne verige;
  • razširil (in ne skrčil) obseg pravic in vplivov, ki jih zajema direktiva, vključno z zagotavljanjem potrebne skrbnosti na področju podnebnih sprememb in s konkretnimi načrti prehoda v trajnostno družbo;
  • okrepil določbe o dostopu do pravnega varstva in odpravi ovire, s katerimi se pogosto srečujejo tožniki v primerih, povezanih s kršitvami človekovih pravica in škodo za okolje, ki jih povzroča poslovanje podjetij.

Svet je 1. decembra 2022 sprejel pogajalsko stališče („splošni pristop“) glede direktive o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnostnosti. Zapisali so, da “direktiva o skrbnem pregledu določa pravila o obveznostih velikih podjetij v zvezi z dejanskimi in morebitnimi škodljivimi vplivi njihovih dejavnosti ter dejavnosti njihovih hčerinskih družb in poslovnih partnerjev na človekove pravice in okolje. Določa tudi pravila o kaznih in civilni odgovornosti za kršitev teh obveznosti. Poleg tega določa, da morajo podjetja sprejeti načrt, s katerim zagotovijo, da sta njihov poslovni model in strategija združljiva s Pariškim sporazumom.” Direktiva bo EU pomagala pri prehodu na bolj podnebno nevtralno in bolj zeleno gospodarstvo, kot je opisano v evropskem zelenem dogovoru in ciljih trajnostnega razvoja OZN, so še poudarili v sporočilu po sprejemu splošnega pristopa.

Vendar je zaradi pritiska Francije, Italije, Španije in Slovaške, ki so zagrozile z blokado, svet finančnih ministrov iz predloga Evropske komisije izbrisal dve pomembni sestavini direktive.

Kot je poročal EuroActiv, so finančni ministri sprejeli manj daljnosežne določbe o odgovornosti za škodo, ki se zgodi v vrednostni verigi podjetja. Poleg tega je bil po prizadevanjih Francije, Španije, Italije in drugih držav zavržen pojem “vrednostne verige” v korist ožje opredeljene “verige dejavnosti”, ki zajema predvsem dobavno verigo podjetij in le zelo omejen del verige, ki se nahaja na koncu proizvodne verige.

Prav tako je francoska vlada je s potezo, ki je med nekaterimi malimi in srednje velikimi državami članicami povzročila veliko nezadovoljstva, dosegla tudi izločitev finančnega sektorja iz področja uporabe CSDDD. To pomeni, da banke ne bi mogle biti odgovorne za kršitve človekovih pravic, ki se zgodijo pri poslovnih dejavnostih, financiranih z njihovimi posojili.

Češko predsedstvo Sveta EU je našlo kompromis, da bi bila vključitev finančnih storitev v področje uporabe zahtev po dolžni skrbnosti za države članice neobvezna. Vendar bi to lahko dejansko povzročilo izključitev finančnih storitev v številnih državah članicah, ki ne želijo tvegati ogrožanja konkurenčnosti svojega bančnega sektorja v EU.

Torej se boj za učinkovito direktivo o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnostnosti nadaljuje.


Pripravil: AK

Vir: SLOGA