RISE

Okoljski in trajnostni znaki za turistične nastanitve in gostinske ponudnike

Destinacija Srce Slovenije Litija-Šmartno pri Litiji je že tri leta nosilec certifikata Slovenia Green Bronze. Da destinacija skupaj zares zaživi je pomembno da vsi deležniki (javna sfera, turistično gospodarstvo in splošna javnost) prepoznamo svoje dolžnosti in priložnosti za trajnostna načela razvoja turizma – v smeri ekoloških in trajnostnih standardov. Priložnost za to pa lahko najdemo tudi v Okoljskih in trajnostnih znakih za turistične nastanitve in gostinske ponudnike.


Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN:

  • združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji,
  • destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja,
  • skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira.

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike spodbuja pravne in fizične osebe, društva in druge subjekte javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in gostinske ponudbe, k uvajanju ekološkega oziroma trajnostnega managementa in ekoloških ali trajnostnih standardov v turističnih nastanitvenih objektih in gostinskih obratih ter jih tako spodbuja k pridobitvi mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka. Cilj javnega razpisa je spodbujanje pridobitve okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike.

Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka za turistične nastanitve in gostinske ponudnike ter stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti turističnega/gostinskega ponudnika, ki jo je pridobil z znakom.

Na razpis lahko prijavijo pravne in fizične osebe, društva in drugi subjekti javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma, in ki doslej niso bili prejemniki sredstev ministrstva za namen uvedbe istega okoljskega/trajnostnega znaka za isto turistično nastanitev ali gostinski obrat.

Okvirna skupna višina sredstev, ki bo na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 150.000,00 evrov.

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov uvajanja okoljskega/trajnostnega znaka za turistične nastanitve in gostinske ponudnike lahko dosega največ 5.000,00 EUR za posamezen objekt in znak.

vir: Razvojni center Srca Slovenije