RISE

Odprt je razpis za pridobitev krizno-likvidnostnega kredita za podjetja!

Mikro, mala in srednje velika podjetja lahko zaprosijo za kredit do 100.000 EUR! Hitro in ugodno financiranje za dokončno odpravo posledic epidemije nalezljive bolezni Covid 19 in pomoč pri saniranju posledic energetske krize na gospodarstvo (višji stroški električne energije ali plina, razlika obračuna september 2022 – september 2021).

Obrestna mera je 6-mesečni EURIBOR +0,35%, ročnost do 5 let in moratorij do 24 mesecev.

Kredit lahko krije do 100% upravičenih stroškov.

Prijavijo se lahko podjetja z registrirano glavno dejavnostjo:

 • C – Predelovalne dejavnosti, RAZEN podjetja z dejavnostjo:
  • C 10.2
  • C 11.01
  • C 12
  • C 20.51
  • C 24.46
  • C 25.4
  • C 30.4
 • Gostinstvo, kultura in cestni potniški promet:
  • 1
  • 2
  • 3
  • I56
  • N79
  • 3
  • R90
  • 391.

Upravičeni stroški so obratna sredstva:

 • izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga,
 • izdatki za opravljene storitve,
 • izdatki za plače,
 • zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.

Zavarovanje:

 • 5 menic podjetja in
 • 5 menic osebnega poroka, ki je lastnik podjetja in ima nepremično premoženje za zavarovanje kredita v razmerju 1:1 (razmerje med zneskom kredita in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja) – brez vpisa hipoteke.

Brez stroškov odobritve in brez stroškov vodenja kredita.

Rok za oddajo je že 15.11.2022! Zato pohitite in kontaktirajte podjetje TIKO PRO za pomoč pri pripravi ustrezne dokumentacije za razpis, na njihov email info@tiko-pro.si


VIR: Mladi podjetnik