RISE

Objavljen nov razpis EU programa DEAR

Objavljen je dolgo pričakovani razpis Evropske komisije za program DEAR (Development education and Awareness Raising). Rok za oddajo osnutkov projektnih predlogov je 4. november 2022.

Program DEAR želi prispevati k bolj vključujoči družbi z razvitim občutkom soodgovornosti za lokalni in globalni trajnostni razvoj. Projekti DEAR bi morali obravnavati globalne izzive, kot so neenakost in ekološke krize.

Spominjamo tudi na priročnik DEAR za spremljanje, vrednotenje, odgovornost in učenje (ang. Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning (MEAL)) za področje globalnega učenja in ozaveščanja javnosti. Ta vodnik vam lahko pomaga skozi vse faze projekta DEAR: kako zgraditi partnerstvo, strukturirati ekipo, oblikovati projekt, določiti njegov namen, ga spremljati in sporočiti njegove rezultate.

Oglejte si podrobnosti razpisa.


VIR: sloga-platform.org