RISE

Občina Šmartno in Litija v vzpostavitev pametnih mest in skupnosti

Razvojni center Srca Slovenije koordinira konzorcij 10-ih občin za prijavo na Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS«. Sodelujejo Občina Dol pri Ljubljani, Občina Hrastnik, Občina Litija, Občina Lukovica, Občina Mengeš, Občina Moravče, Občina Šentrupert, Občina Šmartno pri Litiji, Občina Trzin in Občina Zagorje ob Savi.

S priložnostjo, ki so jo občine zaznale v okviru razpisa Ministrstva za javno upravo, nadgrajujejo že obstoječa medsebojna sodelovanja, ki se odvijajo na področju Razvojnega partnerstva središča Slovenije, LAS Srce Slovenije, skupnih občinskih uprav in regijske oz. geografske povezanosti. V projektu se oblikujejo digitalne rešitve, ki bodo omogočile boljše upravljanje, komuniciranje, proaktivno reševanje problemov, koordiniranje virov in procesov za hitro odzivanje, minimiziranje posledic nepredvidenih dogodkov in s ključnim ciljem zagotavljanja kvalitetnejšega življenja občanov in obiskovalcev.

Občine s projektom stopajo na več vsebinskih področij pametnih mest, in sicer primarno na:
• upravljanje z viri in infrastrukturo s senzorskim merjenjem porabe različnih virov v stavbah v lasti občine,
• skrb za okolje s senzorskim merjenjem hrupa, kakovosti zraka in kakovosti pitne vode,
• mobilnost s senzorskim spremljanjem in usmerjanjem prometnih tokov in
• turizem s senzorskim zaznavanjem prihodov turistov in obiskovalcev ter z usmerjanjem turističnih tokov na destinaciji.

Vsi podatki se bodo zbirali na skupni digitalni platformi, preko posebne aplikacije pa bodo v projekt aktivno vključeni tudi občani in obiskovalci, ki bodo svoja opažanja (predvsem o stanju okolja in turističnih točkah) lahko neposredno sporočali upravljavcem in odločevalcem.

VIR: Razvojni center Srca Slovenije