RISE

Nov priročnik DEAR za vse faze projekta

Izšel je novi priročnik DEAR za spremljanje, vrednotenje, odgovornost in učenje (ang. Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning (MEAL)) za področje globalnega učenja in ozaveščanja javnosti. Pomaga oceniti dosežke projekta in programa, odražati, kaj deluje, kdaj, kako ter zakaj. Akterje vodi skozi vsako fazo projekta: načrtovanje, razvoj, vzpostavljanje partnerstev, spremljanje, sporočanje rezultatov, pa tudi prevpraševanje in določanje splošnega namena aktivnosti. Pri nastajanju priročnika je sodelovala tudi Patricija Virtič iz Platforme SLOGA.

Priročnik je namenjen ocenjevalcem, bodočim prijaviteljem, programu DEAR kot celoti – in še mnogim drugim. Priročnik DEAR pomaga izvajalcem tudi pri načrtovanju nadaljnjega dela.

Priročnik vsebuje številna uporabna orodja in seznam virov, med njimi predloge za analizo deležnikov in oceno tveganja, vzorčne pogoje za zunanje evalvacije, mrežo za ocenjevanje kakovosti vrednotenja .. Zajema tudi različne metodologije za oceno kakovosti, učinkovitosti in učinkov DEAR projektov in aktivnosti.

Objavljen je dolgo pričakovani razpis Evropske komisije za program DEAR (Development education and Awareness Raising). Rok za oddajo osnutkov projektnih predlogov je 4. november 2022.

SLOGA svetuje: Priročnik je odlično izhodišče za pripravo projektov za nov DEAR razpis 2022!

Prenesi: Priročnik Guide to MEAL DEAR


VIR: globalno-ucenje.si