RISE

Nepovratna sredstva za investicije turističnih nastanitev

Odprt je razpis, namenjen sofinanciranju investicij turističnih nastanitev. Upravičeni nastanitveni obrati so hoteli, moteli, penzioni in gostišča, turistične kmetije, kampi in glampingi. Prvi rok za oddajo je 5.12.2022!

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala, srednje velika in velika podjetja z najmanj 1 zaposlenim na dan oddaje vloge, samostojni podjetniki posamezniki in fizične osebe, ki so nosilci dopolnilne dejavnosti Turizem na kmetiji z registrirano dejavnostjo na dan oddaje vloge:

 • SKD I55.100,
 • SKD I55.202
 • ali SKD I55.300.

Upravičeni nastanitveni obrati po razpisu so hoteli, moteli, penzioni in gostišča, turistične kmetije, kampi in glampingi. Po zaključeni investiciji bodo nastanitveni obrati morali imeti določeno število nastanitvenih kapacitet s kategorijo od 3 zvezdice/jabolka naprej, in sicer:

 • hoteli in moteli, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 20 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije vsaj 3* ali vsaj 30 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije vsaj 4*;
 • penzioni in gostišča, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 10 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije vsaj 3*;
 • turistične kmetije, ki bodo po zaključeni investiciji imele vsaj 5 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije 3 jabolka;
 • kampi, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 50 nastanitvenih enot (kampirna mesta) kategorije vsaj 4*;
 • glampingi, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 5 nastanitvenih enot (bivalnih enot) kategorije vsaj 4*.

Razpis je razdeljen na 2 sklopa:

 1. investicije v popolno prenovo oziroma rekonstrukcijo nastanitvene turistične infrastrukture višje in visoke kakovosti (3–5 zvezdic oziroma 3–4 jabolka)
 2. investicije v izgradnjo novih nastanitvenih obratov nastanitvene turistične infrastrukture višje in visoke kakovosti (3–5 zvezdic oziroma 3–4 jabolka).

Vrednost investicije mora znašati najmanj 300.000 EUR ter največ 1.100.000 EUR za prenove in 1.800.000 EUR za novogradnje.

Upravičeni stroški:

 • Stroški investicij v opredmetena osnovna sredstva (vključno z morebitnimi stroški naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije),
 • Stroški investicij v neopredmetena osnovna sredstva,
 • Stroški zunanjih izvajalcev.

Višina sofinanciranja je odvisna od velikosti podjetja in lokacije investicije in se giblje med 15% in 50%. Karto regionalne pomoči si lahko ogledate TUKAJVišina razpisanih sredstev je 69 milijonov EUR.

Prvi rok za oddajo je 5.12.2022

V okviru razpisa za turizem morajo projekti izkazovati energetsko učinkovitost in zeleno naravnane rešitve, tj. obnovljivi viri energije, zmanjšanje odpadkov in negativnih vplivov na okolje, pridobiti bo potrebno tudi certifikat Slovenia Green. Izkazati bo treba izboljšanje ravnanja z odpadki in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje.

Možnost sofinanciranja bodo prejeli projekti, ki bodo pripravljeni na izvedbo. Izdelano morajo imeti projektno in investicijsko dokumentacijo, imeti pridobljeno gradbeno dovoljenje, poleg tega pa se bodo morala podjetja zavezati k ohranjanju delovnih mest oziroma spodbujanju ustvarjanja novih.


Za pregled pogojev prijave na razpis in pripravo dokumentacije, lahko kontaktirate podjetje TIKO PRO na email info@tiko-pro.si, ali Trajnostni RISE na mail info@rise.si


Vir: Mladi podjetnik