RISE

Nasveti za uspešno uvajanje rešitev s področja digitalne preobrazbe

Večina podjetij se je vsaj enkrat že srečala z uvedbo programskih rešitev v proizvodne obrate. Nekatera so bila pri tem bolj uspešna kot druga, nekatera so vpeljavo novih rešitev že tako izpopolnila, da je vsaka nova uvedba, posodobitev ali nadgradnja aplikacije rutina, ki jo opravijo z lahkoto, spet druga se izogibajo novim uvedbam, posodobitvam ali nadgradnjam, ker jih pri tem vedno čakajo nove težave, težke spremembe ali slaba volja.

Vsem uspešno izvedenim uvedbam, posodobitvam in nadgradnjam pa je skupno to, da so rezultat daljšega načrtovanja, testiranja in dobre metodologije.


Zakaj so številni projekti na področju digitalne preobrazbe neuspešni?

Večina projektov na področju digitalne preobrazbe ni uspešna, preseže proračun ali ne izpolni pričakovanj. Med razlogi za to so slaba metodologija, kjer ni natančno opredeljen obseg projekta, ter napačna izbira tehnologije in programske opreme.

Operativni procesi v proizvodnji so kompleksni, poleg tega pa se razlikujejo tako med različnimi panogami kot v okviru ene same panoge. Posledica tega je, da imajo proizvodni obrati opremo, orodje in ne nazadnje programsko opremo, ki je izdelana po meri in ima zato omejene možnosti povezovanja z zunanjimi sistemi. Prav tu pa se skriva glavni razlog, ki lahko privede do neuspeha pri uvajanju nove rešitve, če se ne razvije sistematičen načrt in uporabi preverjena metodologija.

Najpogostejši razlogi za neuspeh

Nekaj najpogosteje ugotovljenih razlogov za neuspešno uvedbo rešitev na področju digitalne preobrazbe:

1. Pomanjkanje podpore vodstva.

2. Odsotnost ljudi, ki se operativno ukvarjajo s proizvodnjo pri projektu.

3. Slaba organizacija in pomanjkljivo vodenje procesov pred vpeljavo.

4. Slabo opredeljeni proizvodni procesi.

5. Nepravilna izbira programske opreme in poslovnega partnerja.

6. Nerealna pričakovanja in pretirano ukvarjanje z videzom namesto s funkcionalnostjo.

7. Pomanjkanje digitalno izobraženega kadra v podjetju.

8. Delna vpeljava rešitve.

9. Odpor ter slaba usposabljanje in priprava zaposlenih na novo rešitev.

Dobre prakse pri uvajanju digitalnih rešitev v proizvodna podjetja

Prvi korak pri uspešnem uvajanju novih digitalnih rešitev v proizvodno okolje je določitev jasnega upravljanja projekta. Treba je določiti odgovorno osebo ali ekipo, ki bo načrtovala in upravljala spremembe, povezane z vpeljavo. Priporočljivo je, da se to določi, preden se podjetje odloči za sodelovanje z novim poslovnim partnerjem ali za novi projekt, saj je ključno, da je ekipa, odgovorna za uvedbo, zraven že ob izbiri rešitve in poslovnega partnerja. Najpomembnejše pri vsem tem pa je popolna podpora vodstva. Tukaj je mišljeno predvsem, da se te osebe razbremeni določenega dela, s katerim se trenutno ukvarjajo, da so lahko predani uvajanju, ki vsekakor zahteva določen čas.


Dobro opredeljen načrt upravljanja pri projektu uvajanja novih digitalnih rešitev zahteva sodelovanje in vključenost širokega nabora kadra, čeprav nekateri izmed njih ne bodo ves čas vpeti neposredno v proces izvajanja. To pomeni, da so poleg vodstva in IT vključeni tudi oddelek za razvoj, kakovost, tehnologijo, vzdrževanje in operativno delovanje.

Metodologija za uspešno uvedbo digitalnih rešitev

Pri vsakem uvajanju programske opreme, ki je kritična za nemoteno delovanje proizvodnje, se mnenja o uvajanju med različnimi ponudniki programske opreme razlikujejo. Na splošno se upoštevajo klasične zahteve načrtovanja inženirskih projektov, ki vključujejo načrtovanje, konfiguracijo, testiranje, uvajanje in vzdrževanje. Pa vendar se povečini podjetja strinjajo, da je za uspešno vpeljavo digitalnih rešitev treba imeti digitalno strategijo in funkcijsko specifikacijo delovanja rešitve, ki pa vključuje naslednje:

– Opredelitev podrobnih uporabniških zahtev na podlagi zahtev in specifike posameznega delovnega mesta.

– Integracijski načrt med različnimi sistemi in na novo vpeljanimi rešitvami na podlagi popisa trenutnega stanja infrastrukture in analize funkcionalnosti posameznega sistema.

– Opredelitev realnega časovnega razporeda za izdelavo funkcijske specifikacije ter za uvedbo rešitve.

– Izvedena ocena tveganja za vse faze vpeljave, od načrtovanja, razvoja, uvajanja do končnega testiranja in poznejšega vzdrževanja.

– Zavedanje, da na trgu ni rešitve, ki bi jo lahko vpeljali v neko proizvodno okolje brez prilagoditve, konfiguracije ali dodatnega razvoja, ki bi pokrila specifiko procesov, podjetja ali celotne panoge.

– Opredelitev vseh integracijskih točk in meja delovanja med različnimi arhitekturnimi stopnjami ter tudi med posameznimi sistemi.

– Opredelitev, s kakšnim časovnim intervalom se morajo odvijati posodobitve ter prenosi komunikacije s preostalimi sistemi za nemoteno delovanje.

Poleg omenjenega je treba pred končnim zagonom oziroma pred polno uporabo nove digitalne rešitve v proizvodnem okolju izvesti dve vrsti prevzemnih testov, (FAT) in (SAT), ki zagotavljata temelj za dobro uporabniško izkušnjo in delovanje rešitve v proizvodnem okolju. FAT se izvaja s simulacijo ali testnimi podatki, medtem ko se SAZ izvaja v dejanskem produkcijskem okolju z uporabo pravih vmesnikov, kjer je treba preizkusiti vse integracijske točke.

Izbira poslovnega partnerja za digitalno preobrazbo je odločilna

V celotni zgodbi je pomemben korak pri doseganju izjemne digitalne preobrazbe izbira poslovnega partnerja, ki ima tehnično nadarjeno ekipo, s katero bodo cilji digitalne preobrazbe podjetja doseženi s strastjo do kakovosti, inovativnosti in odličnosti.

Kolektor Sisteh se že več kot 30 let ukvarja s takimi vpeljavami v industriji ter to znanje in izkušnje pridno uporablja tudi pri vsaki vpeljavi sistema Sinapro, ki je plod lastnega razvoja. Prav zaradi tega se lahko pohvalimo z velikim številom uspešno izvedenih projektov, ki so plod najnaprednejših metodoloških pristopov k zahtevnim procesom digitalne preobrazbe. Ti zaradi lažje obvladljivosti in večje preglednosti potekajo po fazah, predvsem pa je pomembno, da je del integracije tudi obvladovanje in upravljanje sprememb v podjetju ter tudi za posamezno delovno mesto.

Z bogatimi izkušnjami, številnimi priporočili in poglobljenim znanjem na področju inženiringa, avtomatizacije, informatizacije in integracije različnih rešitev podjetjem pomagamo zgraditi infrastrukturo za učinkovito digitalno preobrazbo proizvodnega podjetja.

Spekter storitev, ki jih ponujamo na področju digitalne preobrazbe, smo razvili skozi dolgo navzočnost na trgu. V skladu s potrebami trga in povpraševanja poslovnih partnerjev tako ponujamo naslednje ključne storitve:

– Digitalna strategija

Pomagamo pri usklajevanju ciljev podjetja in proizvodne strategije s sodobnimi zasnovami industrije 4.0.

– Svetovanje za digitalno preobrazbo proizvodnje

Ponujamo svetovanje od načrtovanja arhitekture, infrastrukture in digitalnih rešitev.

– Zajem in integracija podatkov

Na podlagi znanja iz avtomatizacije in uporabe tehnologije IIoT ponujamo hitro in zanesljivo komunikacijo med napravami, stroji in sistemi.

– Zasnova in uvedba digitalnih rešitev

Zagotavljamo visokoprilagodljive digitalne rešitve, kot so MES, MOM in WMS, glede na prepoznane potrebe in značilnosti proizvodnega procesa.

Opomba: Luka Kozamernik je svetovalec za digitalno transformacijo v družbi Kolektor Sisteh.


Avtor: Tovarna Finance