RISE

Naložba v baterijo se pri zdajšnji ceni elektrike povrne že po dveh letih

S kompenzacijsko napravo in Teslino baterijo v Iskri prihranijo pri stroških električne energije; takšne naložbe se pri zdajšnjih cenah elektrike hitro povrnejo.

Iskri so predlanskim postavili Teslin hranilnik energije, s katerim uravnavajo porabo in ustvarjajo finančne prihranke. Visoke cene elektrike so pričakovano povračilno dobo takšne naložbe skrajšale za več kot polovico. V Iskrinem obratu v Semiču pa račun za elektriko znižajo s kompenzacijsko napravo. Naložba se povrne v sedmih ali osmih mesecih, pri večjih kompenzacijah v dveh letih ali manj.

Kako stroške zniža kompenzacijska naprava

Kako? »Kompenzacijska naprava nam zniža strošek jalove energije. Naprava poveča razpoložljivost omrežja, omogoči večji pretok delovne energije in podaljša življenjsko dobo energetske opreme,« je odgovoril Šešok.

Dodajmo pojasnilo: električna energija, ki napaja industrijske naprave, je sestavljena iz delovne in jalove moči.

Šešok je razložil: »Električne naprave, kot so motorji, transformatorji, dušilke, indukcijske peči, varilni aparati in drugi, ki pomenijo induktivno breme, nam v električni sistem prinašajo neželeno jalovo moč, ta pa dodatno obremenjuje napeljavo, stikala in viša račun za električno energijo.«

Elektrodistribucijska podjetja čezmerno jalovo moč industrijskim porabnikom namreč dodatno zaračunajo.

Za obračun jalove energije v industriji je pomemben količnik, ki ga imenujejo faktor delavnosti. V idealnem primeru bi bila jalova moč na napravi nič, faktor delavnosti pa ena. V resničnem industrijskem življenju pa je nekje vmes. Elektrodistribucije pri obračunu jalove energije upoštevajo tisti del jalove energije, ki se prevzame pri faktorju delavnosti pod 0,95. 

Šešok je dodal opis: »Če faktor delavnosti ne dosega 0,95, nam nastane dodaten strošek. Če porabniki izboljšajo faktor delavnosti, zmanjšajo porabo jalove moči in tako zmanjšajo navidezno moč. Zmanjšanje vodi v manjšo priključno moč, to pa v nižje stroške električne energije. Če na primer izboljšamo faktor delavnosti z 0,8 na 0,9, izgube zmanjšamo kar za 26 odstotkov.«

 

Kako pomaga baterija

Drug vir Iskrinih prihrankov je hranilnik energije. V obratu v Kranju so sredi leta 2020 postavili Teslino baterijo z močjo 446 kilovatov in zmogljivostjo 892 kilovatnih ur.

Hranilnik jim omogoča več vrst prihrankov oziroma prihodkov. V času konične porabe električne energije porabijo energijo iz baterije, in ne več iz omrežja. Tako zmanjšajo konični odjem iz omrežja, kar zmanjša obračunsko moč in zniža račun za energijo.

Ko so se leta 2020 odločali za nakup hranilnika, so izračunali prihranke s simulacijo in ocenili, da se bo naložba povrnila v 4,7 leta.

Razmere na trgu električne energije so se od takrat občutno spremenile, zato se je spremenila tudi povračilna doba. Pri ceni elektrike 350 evrov za megavatno uro se naložba v takšen hranilnik energije povrne že v dveh letih, so izračunali v Iskri.