RISE

Na zaključni konferenci P-IRIS predstavili dosežke 4 letnega dela

Partnerji projekta P-IRIS so 10. in 11. februarja 2021 organizirali dvodnevni spletni zaključni dogodek. Prvi dan, 10. februarja, je potekala spletna delavnica o pametnih skupnostih in vaseh, inovacijskih mrežah in živih laboratorijih. Drugi dan, 11. februarja, pa predstavitev dosežkov štiriletnega dela partnerjev.

Na spletni delavnici so bile predstavljene dobre prakse s poudarkom na prebivalcih podeželskih območij in njihovi vlogi pri inovacijah z Norveške.
Alfred Bjørlo, župan norveške občine Stad, je predstavil koncept pametnih skupnosti in njihove izkušnje pri uvajanju inovacij. Občina Stad je nova občina, ki je nastala z združitvijo 3 prejšnjih občin. Z ustanovitvijo nove občine so organi upravljanja razvili nov pristop k razmišljanju o prihodnosti, kaj je občina in kako bi morala delovati. Prepričani so, da je pomembno prisluhniti njihovim prebivalcem in njihovim potrebam, da bi ustvarili dobre rešitve, ki delujejo dobro na vseh ravneh. Kot dober primer partnerstva med lokalnimi oblastmi in prebivalci je izpostavil primer bolnišnice Nordfjord. Skrbnik bolnišnice se je obrnil na lokalne oblasti, da bi našel rešitev za visoke stroške ogrevanja in hlajenja v bolnišnici. Skupaj so razvili sistem toplotnih črpalk, ki uporabljajo vodo iz fjorda za ogrevanje / hlajenje bolnišnice. Danes se ta sistem uporablja v približno 60 večjih stavbah v občini.

Otok Utsira je najmanjša norveška občina. Zaradi oddaljenosti otoka in težkih življenjskih razmer se je občina soočala z odseljevanjem prebivalcev. Da bi preprečili množično preseljevanje prebivalcev in uporabili geografske razmere, je bila Utsira spremenjena v živi laboratorij s poudarkom na energetiki in novih panogah, kot je ribogojstvo.
Predstavitve so s svojimi izkušnjami pri spodbujanju inovacij na podeželju komentirali tudi podjetniki in predstavniki inovacijskih mrež iz Slovenije, predstavniki raziskovalnih in razvojnih ustanov s Hrvaške ter organi upravljanja iz Španije. Vsem je bilo skupno mišljenje, da je sodelovanje ključnega pomena za uspešno izvajanje inovacij. Ne samo sodelovanje med občinami in njihovimi prebivalci, ampak tudi med različnimi občinami, saj se preveč osredotoča na to, kje ležijo meje.

Ena od tem, ki je bila v projektu P-IRIS zelo pomembna, so co-working prostori. Temu so se posvečali partnerji v kar treh partnerskih regijah, tudi v Sloveniji.

Danijel Bertović (PINS, Hrvaška), je predstavil glavna odkritja o podeželskih co-working prostorih s Hrvaške, Finske in Slovenije. Glavna ugotovitev o podeželskih co-working prostorih je, da se razlikujejo od mestnih. Podeželski prostori sodelovanja se v glavnem uporabljajo za mreženje, druženje in izobraževanje podjetnikov, manj pa za tradicionalna dela na daljavo, da bi se izognili poti na delo. Podeželski co-working prostori se pogosto uporabljajo tudi kot večnamenski prostori v kombinaciji z drugimi dejavnostmi, kot so kavarna, spletna tržnica, pop-up trgovina … medtem ko se urbani co-working prostori uporabljajo predvsem kot pisarniški prostori.

Druga pomembna tema projekta je bila izdelava orodja za inovativna omrežjaIngjerd Skogseid (Vestland County), je predstavila Innotool. Namen Innotool je omogočiti dostop do nabora orodij, uporabnih pri razvoju in vzdrževanju inovativnih omrežij. Innotool ima praktičen pristop. Orodja so sestavljena iz kratkih predstavitev aktualne teme in sklopa vaj. Na tej poti boste našli tudi primere, ki bodo zagotovili koristen kontekst in navdih. Ciljna skupina orodij je vsak, ki si prizadeva doseči stroškovno učinkovito, tržno usmerjeno sodelovanje za inovacije in prestrukturiranje industrij.

Po kratkem odmoru je bil preostanek konference namenjen dokumentu o stališčih P-IRIS za izboljšanje inovacijskih sistemov na podeželju s pomočjo profesionalizacije aktivnosti mreženja in uporabe inovacijskih orodij. Lars Hustveit je stališče in priporočila predstavil kot 7 ključnih sporočil. Sledila je okrogla miza s predstavniki organov upravljanja iz 6 partnerskih regij, ki jo je vodila Simona Muratori (Poliedra, Italija). Predstavniki organov upravljanja so spregovorili o tem, katero od 7 ključnih sporočil iz dokumenta o stališču P-IRIS je bilo posebej pomembno za njihovo regijo. Na okrogli mizi je sodeloval tudi Mitja Bratun (LAS Srce Slovenije), ki je izpostavil 3 ključna sporočila: razvoj co-working prostorov, spodbujanje sodelovanja med osebami s praktičnim znanjem in osebami s teoretičnim znanjem. Kot najpomembnejše sporočilo pa je izpostavil digitalne veščine mladih, ki jim bodo v prihodnje namenjali več pozornosti tudi pri razpisih za nove projekte na območju LAS Srce Slovenije

Partnerji projekta so z zadovoljstvom sprejeli novico, da so predstavniki organov upravljanja iz vseh šestih partnerskih regij v dokumentu o stališčih P-IRIS našli sporočila, ki so po njihovem mnenju koristna za nadaljnji razvoj inovacijskih sistemov posamezne regije.
Največ pozornosti je pritegnilo sporočilo P-IRIS o ustvarjanju co-working prostorov. Kar pa ni bilo presenečenje, saj je svetovna pandemija prinesla premik v pogledu na delo na daljavo. Številni upravni organi so poudarili pomen usmerjanja digitalnih veščin mladih v prihodnost. Predstavnika organov upravljanja iz Lombardije in Vestlanda sta poudarila pomembnost spretnosti upravljanja inovacijskih mrež.

VEČ o konferenci TUKAJ

VIR: Razvojni center Srca Slovenije