RISE

Na javnem razpisu za velike investicije omogočeno povečanje sredstev sofinanciranja več projektov

Javna agencija SPIRIT Slovenija, ki pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo izvaja Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji, obvešča javnost in prijavitelje, da je, z objavo spremembe v Uradnem listu (št. 12/2020 z dne 30. 9. 2022), povečala višino razpoložljivih sredstev na javnem razpisu, s čimer bodo lahko odobrili sofinanciranje večjemu številu investicijskih projektov prejetih na 1. roku za oddajo vlog. Razpisana vrednost javnega razpisa tako po novem znaša 95.464.623,48 EUR in bo omogočila financiranje 62 investicijskih projektov.

Prvotno je bilo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje na voljo 88,5 milijona evrov, s katerimi naj bi predvidoma podprli 59 investicijskih projektov. Agencija je na prvi rok za oddajo vlog prejela 97 vlog v skupni vrednosti 147,6 milijona evrov pričakovanih subvencij. Ker prvotno razpisana sredstva iz naslova Mehanizma za okrevanje in odpornost, zaradi načrtovanih visokih vlaganj prijavljenih podjetij, niso zadostovala za sofinanciranje predvidenega števila projektov, so bila za izvedbo javnega razpisa zagotovljena dodatna integralna proračunska sredstva v višini 6.964.623,48 EUR.

Več o tem

Več informacij o javnem razpisu najdete na tej povezavi.


Matjaž Han, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo: »S subvencijami v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva želimo spodbuditi visoko kapitalsko intenzivne, visoko produktivne ter zelene in digitalne investicije podjetij. S tem dolgoročno krepimo produktivnost slovenskega gospodarstva. Število prejetih vlog na razpis in v prvem roku porabljena sredstva dokazujejo, da se čedalje več podjetij zaveda pomembnosti vlaganj v zeleni prehod, digitalizacijo in optimizacijo poslovnih procesov, kar me zelo veseli. Le tako bomo lahko dosegli cilj, ki smo si ga zadali v Slovenski industrijski strategiji, to je 66 tisoč evrov dodane vrednosti na zaposlenega do leta 2030.«


Spomnimo: SPIRIT Slovenija je javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji objavil marca letos in predstavlja drugega iz svežnja ukrepov, ki jih v okviru nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo izvaja agencija.

Namen razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva, ki bodo prispevale k doseganju višje dodane vrednosti na zaposlenega, okoljsko odgovornemu ravnanju, večji energetski ter snovni učinkovitosti in ohranjanju delovnih mest. Namenjen je podjetjem z investicijami v vrednosti od enega do 12 milijonov evrov v predelovalni dejavnosti, od 0,5 do tri milijone evrov v storitveni dejavnosti in od 0,5 do dveh milijonov evrov v razvojno-raziskovalni dejavnosti. Ob tem morajo stroški za stroje in opremo znašati najmanj 50 odstotkov vrednosti investicije.


Vir in informacije: SPIRIT Slovenija, 30. 9. 2022, www.spiritslovenia.si