RISE

Lani sonce in veter za desetino vse električne energije

Raziskovalci iz Bloomberg New Energy Fund (BNEF) so ocenili, da smo lani na svetovni ravni s sončnimi in vetrnimi elektrarnami proizvedli 10,5 odstotka vse električne energije. Še pred desetimi leti so ti viri proizvedli manj kot odstotek električne energije, kar je znaten napredek. V letih 2020-2021 se je proizvodnja električne energije povečala za 5,6 odstotka. Od vseh novih kapacitet je 75 odstotkov sončnih in vetrnih elektrarn, še desetina pa odpade na hidroelektrarne in jedrske elektrarne, ki tudi ne proizvajajo ogljikovega dioksida. Le 14 odstotkov novih kapacitet kot energent uporablja premog, kar je najmanj v zadnjih petnajstih letih. Največ električne energije porabi Azija, in sicer približno polovico, prav tako so tam postavili največ novih elektrarn.

Žal je povečano porabo, ki je posledica odboja gospodarstva po koncu epidemije, v visoki hranil tudi premog iz obstoječih termoelektrarn. Te so morale zaradi suš in slabše proizvodnje hidroelektrarn delovati intenzivneje. Lani se je tako za 8,5 odstotka povečala količina električne energije, ki so jo proizvedle termoelektrarne na premog. To je za sedem odstotkov povečalo emisije ogljikovega dioksida iz sektorja proizvodnje električne energije, kar ni v skladu s pariškim dogovorom in potrebnimi ukrepi za reševanje podnebne krize. Povečanje proizvodnje električne energije z elektrarnami na premog je bilo največje na Kitajskem (+395 TWh), v Indiji (+153 TWh), ZDA (+110 TWh), Nemčiji (+30 TWh) in na Poljskem (+29 TWh). Skupno je proizvodnja električne energije lani znašala 27.300 TWh. Od tega je bilo sončne energije 1000 TWh, vetrne pa 2000 TWh. Lani so zgradili za 182 GW novih sončnih elektrarn. V letu 2021 je bilo 39 odstotkov proizvedene električne energije brez izpustov CO2.


Poglejmo še v Slovenijo. V Sloveniji smo leta 2021 iz elektrarn na fosilna goriva prevzeli 3720 GWh, iz nuklearke 5411 GWh in iz obnovljivih virov 5292 GWh. Slovenija sodi med bolj zelene države, saj se je delež proizvedene elektrike iz fosilnih goriv znižal na 25,8 odstotka. Med obnovljivimi viri 92,2 odstotka predstavljajo hidroelektrarne, sončna energija 4,8 odstotka in biomasa 2,9 odstotka. Skupno je Slovenija lani porabila 14,2 TWh električne energije, kar je 3,1 odstotka več kot leta 2021. Samooskrba je znašala 83 odstotkov.