RISE

Konkretne informacije o najavljenih razpisih za sofinanciranje turističnih projektov z nepovratnimi sredstvi

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo v letošnjem in naslednjem letu objavilo naslednje razpise za turistično gospodarstvo in javne inštitucije, ki se ukvarjajo s turizmom:

Oktober/november 2021:

1. 15 mio EUR za novogradnje in obnove nastanitvenih kapacitet višje kakovosti (najmanj 3 zvezdice)

 • nastanitvene kapacitete: hoteli, moteli, gostišča, penzioni, kampi, glampingi;
 • upravičenci: mala, srednje velika in velika podjetja s področja turizma;
 • POMEMBNO!: skladnost z vizijo butičnosti, avtentičnosti, lokalne identitete, personaliziranih doživetij; jasno izkazan dvig kakovosti in dodane vrednosti opremljenosti in storitev, digitalizacija ponudbe, usposabljanje na področju kvalitete storitev in digitalnih kompetenc za osebje in vodstveni kader ter vključitev v zeleno shemo slovenskega turizma in pridobitev certifikata »Slovenia Green«!;
 • POZOR!: projekti bodo morali imeti že pridobljeno gradbeno dovoljenje oz. gradbeno dovoljenje bo moralo biti že v postopku pridobivanja
 • zaključek projektov: 2023;
 • odstotki sofinanciranja še niso znani.

2. Cca. 30 mio EUR za podjetja, ki po SKD spadajo v področje gostinstva, turizma ter spremljajočih dejavnosti (šport, kultura) in jim je promet v letu 2020 napram letu 2019 upadel za 65% ali več. Višina pomoči bo vezana na število zaposlenih – cca. 10.000 EUR/zaposlenega).

Druga polovica 2022:

3. 69 mio EUR za novogradnje in obnove nastanitvenih kapacitet višje kakovosti (najmanj 3 zvezdice)

 • nastanitvene kapacitete: hoteli, moteli, gostišča, penzioni, kampi, glampingi ter dodatno tudi turistične kmetije;
 • upravičenci: mala, srednje velika in velika podjetja s področja turizma;
 • POMEMBNO!: skladnost z vizijo butičnosti, avtentičnosti, lokalne identitete, personaliziranih doživetij; jasno izkazan dvig kakovosti in dodane vrednosti opremljenosti in storitev, digitalizacija ponudbe, usposabljanje na področju kvalitete storitev in digitalnih kompetenc za osebje in vodstveni kader ter vključitev v zeleno shemo slovenskega turizma in pridobitev certifikata »Slovenia Green«!;
 • POZOR!: projekti bodo morali še v večji meri izkazovati vidike (okoljske) trajnosti – ne zgolj simbolične, zahtevani bodo resni premiki k razogličenju (zeleni viri energije, energetska varčnost, minimalni posegi in vplivi na      okolje, zlasti glede porabe vode, ravnanja z odpadki, upoštevanjem principov krožnega gospodarstva, brez negativnih vplivov na okolje), dviga kakovosti in dodane vrednosti;
 • zaključek projektov: 2026;
 • odstotki sofinanciranja še niso znani.

4. 10 mio EUR za trajnostni razvoj javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v turističnih destinacijah

 • javna infrastruktura: javne površine, dostopne poti, planinske poti, planinske koče in domovi, plaže in obale morja rek, jezer in ribnikov, sprehajalne poti, javni pitniki in vodnjaki naravne vode, kolesarske steze, spomeniki, parkovne površine, tematske ogledne površine, parkirne površine/hiše, zgodovinska mestna jedra;
 • upravičenci: lokalne skupnosti, civilno družbene organizacije (društva ali zveze društev) in javno zasebna partnerstva, ki delujejo na območju ene od vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji;
 • POMEMBNO!: okoljsko učinkovite in zeleno naravnane rešitve ter projekti, nadgrajeni s sodobnimi digitalnimi orodij in rešitvami, ki bodo zagotavljala visoko kakovostno uporabniško izkušnjo;
 • POZOR!: »ready to go« projekti;
 • odstotki sofinanciranja še niso znani.

Za leto 2022 so najavljeni tudi razpisi za:

1. digitalizacijo poslovanja (v trženju, prodaji, procesih/poslovanju, večji atraktivnosti in varnosti turističnih produktov)

2. prehod na krožno gospodarstvo (uvajanje trajnostnih oz. krožnih in digitalnih poslovnih modelov ter uvajanje novih nizkoogljičnih produktov, procesov in tehnologij za krepitev verig vrednosti)

Vsebina je okvirna, finančni razrez še ni znan.

VIR: Razvojni center Srca Slovenije-podjetništvo