RISE

Kateri bodo najbolj iskani poklici v letu 2023

V prihodnjem letu bo najbolj primanjkovalo delavcev na področjih zdravstvene oskrbe, informacijskih tehnologij, šolstva, gradbeništva, prometa in gostinstva, napoveduje zavod za zaposlovanje. Opravili so namreč novo raziskavo Poklicni barometer, ki napoveduje predvidena razmerja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela za prihodnje leto za 182 poklicev. Napovedi pripravijo strokovni sodelavci zavoda za zaposlovanje, predstavniki agencij za zaposlovanje in študentskega servisa.

Sicer je trenutno na zavodu za zaposlovanje prijavljenih okoli 53 tisoč brezposelnih.

 

Najbolj iskani bodo logopedi, zdravniki, učitelji in analitiki

Kadra bo primanjkovalo v 99 od 182 poklicnih skupin, kaže analiza zavoda. V primerjavi z lani je takšnih poklicev za devet manj, še vedno pa bo najbolj primanjkovalo kadra v zdravstvu, med drugim logopedov, zdravnikov specialistov, psihologov in zobozdravnikov. Med prvimi desetimi poklici, ki jih bo po oceni zavoda v prihodnjem letu najbolj primanjkovalo, so še mesarji, inženirji elektrotehnike, strokovnjaki za vzgojo in izobraževanje oseb s posebnimi potrebami, fizioterapevti in tesarji.

V prihodnjem letu zavod pričakuje tudi primanjkljaj različnih skupin učiteljev v osnovnih in srednjih šolah, svetovalnih delavcev, pa tudi vzgojiteljev v vrtcih. Prav tako predvidevajo primanjkljaj različnih skupin strokovnjakov  finančnih analitikov, analitikov poslovnih procesov, sistemskih analitikov, odvetnikov, tožilcev in pravobranilcev.

 

Preveč telefonistov, prodajnikov, nabavnikov, dostavljavcev

Na drugi strani se presežek kadra glede na oceno potreb na trgu dela pričakuje pri 37 poklicih, kar je 19 več kot v lanski napovedi za letos. “Najbolj opazna sprememba v primerjavi z lani se nanaša na poklice s področja posredovanja informacij v klicnih centrih, prodaje po telefonu in s področja dostave. Za te poklice so lanske napovedi predvidevale primanjkljaj, letošnje napovedi pa kažejo, da bodo poklici v presežku,” ugotavljajo na zavodu.

Preveč bo tudi nabavnih referentov, posrednikov za zaposlovanje, telefonistov, uradnikov v statistiki, financah in zavarovalništvu, blagajnikov in prodajalcev vstopnic ter delavcev za ročno pakiranje in preprosta prekladalna dela.

V ravnovesju med potrebami delodajalcev in ponudbo na trgu dela pa bo po pričakovanjih zavoda v prihodnjem letu 46 poklicev, pet manj kot v lanski napovedi za letos. Medtem ko so za letos napovedovali še pomanjkanje strokovnjakov za razvoj kadrov in karierno svetovanje, prometnih odpravnikov in referentov za promet, obdelovalcev lesa in proizvodnih delavcev (več o njih v članku: Proizvodni delavci: kako do njih, kaj zahtevajo, kaj jim je pomembno), naj bi bilo v prihodnjem letu kadrov dovolj glede na povpraševanje.

 

Glavni razlogi za pomanjkanje kadra

Glavni razlogi za primanjkljaj poklicev so: premalo kandidatov v tem poklicu, kader je premalo usposobljen (nima ustreznih kompetenc, znanj, sposobnosti, licenc, izpitov …), delovne razmere odvračajo kandidate, da bi se zaposlili v teh poklicih, denimo prenizka plača, neugoden delovni čas, težko fizično delo in podobno, pa tudi strukturni dejavniki (povprečna starost brezposelnih oziroma iskalcev zaposlitve, dolgotrajna brezposelnost …).

Pri večini poklicev prevladuje razlog, da kadra ni. Da kader ni dovolj usposobljen, ugotavljajo pri poklicih, kot so knjigovodje, strokovni sodelavci v računovodstvu, pravniki, finančni analitiki, vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev predšolskih otrok.

Neugodne delovne razmere pa so glavni razlog, da podjetja ne najdejo zavarovalnih zastopnikov in posrednikov, pripravljavcev hitre hrane in kuhinjskih pomočnikov, natakarjev, čistilcev, varnostnikov, skladiščnikov, raznašalcev, oskrbnikov na domu …

https://infogram.com/pb-22-razlogi-za-primanjkljaj-1h7g6k0y98m502o


Vir: ZRSZ
Vir: top job Finance