RISE

Kar 82 odstotkov materialov embalaže je možno reciklirati

Kako Ljubljanske mlekarne uresničujejo svoje trajnostne zaveze.

V skupini Lactalis, katere del so Ljubljanske mlekarne, so si do leta 2025 oziroma 2033 postavili konkretne trajnostne cilje glede ogljičnega odtisa in embalaže. Nekatere od teh, na primer pri deležu reciklabilnih materialov v embalaži, je največja slovenska mlekarna že presegla.

Spomladi sprejeta srednjeročna politika korporativne družbene odgovornosti mlekarske skupine temelji na treh stebrih, in sicer podnebje in ogljični odtis, embalaža in krožno gospodarstvo ter dobrobit živali.

»Za vsakega izmed treh stebrov smo v skupini oblikovali konkretne zaveze. Da bi jih lahko uresničili, so v posameznih državah, tako tudi v Ljubljanskih mlekarnah, imenovali koordinatorje za družbeno odgovornost, ki bodo skrbeli, da bodo posamezni oddelki usklajeno in pravočasno načrtovali in izvajali aktivnosti,« razloži vodja korporativnega komuniciranja in koordinatorica družbene odgovornosti v Ljubljanskih mlekarnah Maja Kalan Pongrac.

Primer krožnega gospodarstva Ljubljanskih mlekarn kot zgled

»Seveda ima vsaka država proste roke, da lahko seže prek postavljenih ciljev. Na tem področju smo bili za zgled podjetjem v skupini, saj so, denimo, interno snovno zanko, primer krožnega gospodarstva v praksi, vpeljali tudi v sestrskem podjetju Dukat na Hrvaškem,« dodaja.

Ljubljanske mlekarne so namreč prvo podjetje pri nas, ki mu je uspelo zapreti interni snovni krog za embalažo tetrapak. »To je naš interni krog, naše smeti. Na smeti, ki nastanejo na koncu verige, ne moremo neposredno vplivati, lahko pa ozaveščamo porabnike, da embalažo odvržejo v rumene zabojnike oziroma vrečo za odpadno embalažo,« odgovori Kalanova.

 

Ena teh kampanj je potekala pod geslom Poberi svoj EGO in odMUvaj svojo plastiko, s katero so razširjali miselnost, da lahko prav vsak od nas po svojih močeh pripomore k čistejšemu okolju. So tudi aktivni ambasador Green Creative Smart pri SPIRIT Slovenija, v šolskem letu 2022/2023 otroke ozaveščajo o trajnosti prek projekta Ekošola, katerega sponzor so, kot podjetje se bodo pridružili komunikacijskim aktivnostim ob globalnem dnevu recikliranja in WCUD (World Clean Up day).

Embalaža je največji izziv, a brez nje ne gre
V skladu s postavljenimi cilji bo do leta 2025 vsa embalaža v skupini Lactalis preverjena z orodjem eco-design, ki ga bo certificiral zunanji preveritelj, opremljena bo z informacijo o ustreznem ravnanju z odpadkom, v njej pa bo najmanj 30 odstotkov recikliranih materialov. To so pri Ljubljanskih mlekarnah že presegli in bodo dobro prakso nadaljevali. Reciklabilnost materialov, ki jih uporabljajo v embalaži, je že zdaj 82-odstotna.

»To sicer ne pomeni, da se v praksi reciklira, saj je veliko odvisno od snovnih tokov v občinah oziroma v državi,« pojasni sogovornica.

 

Cilj mlekarske skupine do leta 2033 je stoodstotna možnost reciklaže embalaže v praksi. Trenutno nekaj več kot polovico embalaže v skupini Lactalis odpade na papir in karton, tretjina je plastike, preostalo pa sta steklo in kovina.

V praktičnem smislu je prav embalaža največji izziv, a hkrati tudi področje, ki se najbolj izraža na končnih produktih, ki so v rokah porabnikov. S svojo funkcijo varovanja hrane izpolnjuje eno glavnih meril trajnostnega razvoja, to je racionalno rabo hrane. »Pri embalaži lahko izboljšujemo njeno sestavo, povečujemo reciklabilnost, ne moremo pa se ji popolnoma odpovedati,« pove Kalanova.

V Ljubljanskih mlekarnah večji del odpade na tako imenovano sestavljeno kartonsko embalažo oziroma tetrapak. »Tu se posebej zavzemamo za ozaveščanje porabnikov, čemur namenjamo tudi vlaganja v trženju in odnosih z javnostmi. Le pravilno ločena in zbrana embalaža je lahko surovina za nove izdelke,« doda sogovornica.

Umik nadpokrovov, lažja plastika in certificiran papir
K odgovornemu ravnanju na področju embalaže v mlekarski skupini tako pristopajo s treh strani – z uporabo pravšnje embalaže, z izboljševanjem načela krožnosti ter z ozaveščanjem porabnikov in prispevanjem k zaprtju snovnih zank.

 

Postavili so si tudi že konkretne aktivnosti za dosego trajnostnih zavez, med katerimi je umik nadpokrovov pri lončkih, ki so sicer zaščiteni s folijo, poleg tega zmanjšujejo težo plastike pri plastični embalaži in si prizadevajo za stoodstotno uporabo certificiranega papirja oziroma kartona (iz odgovorno upravljanih gozdov).

Do leta 2050 z ničelnim ogljičnim odtisom
V okviru sprejete strategije družbene odgovornosti bodo pri ogljičnem odtisu na ravni skupine poenotili merjenje in naredili večji premik v transparentnosti. Cilj do leta 2025 je zmanjšati izpuste za četrtino glede na leto 2019, do 2033 za polovico, ob prelomu stoletja pa bi dosegli ničelno vrednost ogljičnega odtisa.

Vse od uvedbe certifikata EMAS v letu 2013 Ljubljanske mlekarne zmanjšujejo emisije v okolje, nadzorujejo porabo naravnih virov, v proizvodnih obratih pa imajo nameščene čistilne naprave in vzpostavljen sistem ločevanja odpadkov.

Štiri načela za dobrobit živali

Tretje področje v politiki družbene odgovornosti je dobrobit živali, kjer se držijo štirih načel – tako imenovanih petih svoboščin, ki jih je oblikovala Svetovna organizacija za zdravje živali (OIE), uporabe protokolov za ocenjevanje kakovosti dobrobiti živali, upoštevajo lokalne posebnosti, vključujejo globalne in lokalne partnerje. Tako bodo že prihodnje leto vsi agrotehniki ustrezno usposobljeni na področju dobrobiti živali. Do leta 2025 bodo z vidika dobrobiti živali preverjali vse kmetije, od katerih odkupujejo mleko, in večino dvomljivih praks odpravili.