RISE

Javni razpisi za čebelarje

Razpisi za subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic, za ukrep Sofinanciranja zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje veroje, za ukrep sofinanciranja didaktičnih pripomočkov, ter ukrep za sofinanciranje nakupa opreme za izvedbo raziskave iskanja alternativnih paš in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja.

Javni razpis za ukrep Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic v programskem letu 2021

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 100, Datum: 24. 6. 2021, Stran: 1422

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2021.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina nepovratnih sredstev znaša do 70.000 eurov.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Rok za oddajo vlog na javni razpis začne teči z naslednjim dnem po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in traja do vključno 16. 7. 2021, do 23.59.

Dodatne informacije: INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, e-naslov: aktrp@gov.si

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave: www.gov.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.


 

Javni razpis za ukrep Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje v programskem letu 2021

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 100, Datum: 24. 6. 2021, Stran: 1426

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina nepovratnih sredstev znaša do 23.000 eurov.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Rok za oddajo vlog na javni razpis začne teči z naslednjim dnem po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in traja do vključno 16. 7. 2021, do 23.59.

Dodatne informacije: INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, e-naslov: aktrp@gov.si

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave: www.gov.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.


Javni razpis za ukrep Sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev v programskem letu 2021

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 100, Datum: 24. 6. 2021, Stran: 1424

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev iz ukrepa Sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev v programskem letu 2021.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina nepovratnih sredstev znaša 50.000 eurov.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Rok za oddajo vlog na javni razpis začne teči z naslednjim dnem po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in traja do vključno 31. 7. 2021, do 23.59.

Dodatne informacije: INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, e-naslov: aktrp@gov.si

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave: www.gov.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.


 

Javni razpis za ukrep Sofinanciranje nakupa opreme za izvedbo raziskave iskanja alternativnih paš in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja v programskem obdobju 2020-2022

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 100, Datum: 24. 6. 2021, Stran: 1430

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa osnovne opreme, ki je potrebna za izvedbo raziskave iskanja alternativnih paš in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina nepovratnih sredstev znaša 148.000 eurov.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Rok za oddajo vlog na javni razpis začne teči z naslednjim dnem po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in traja do vključno 31. 7. 2021 do 23.59.

Dodatne informacije: INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, e-naslov: aktrp@gov.si

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave: www.gov.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

 

VIR: SPIRIT