RISE

Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021

Predmet razpisa: Predmet Javnega razpisa za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021 so naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa ter povečanje ekonomske vrednosti gozda.

Javni razpis se deli na:

  • sklop A, ki je namenjen fizičnim osebam, razen samostojnim podjetnikom posameznikom, ter skupinam lastnikov gozdov in agrarnim skupnostim v skladu z ZAgrS in
  • sklop B, ki je namenjen pravnim osebam, samostojnim podjetnikom posameznikom in skupinam proizvajalcev s področja gozdarstva.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 10.000.000 EUR, od tega:

– za fizične osebe, razen samostojnih podjetnikov posameznikov, ter skupine lastnikov gozdov in agrarne skupnosti v skladu z Zakonom o agrarnih skupnostih (Uradni list RS, št. 74/15; v nadaljnjem besedilu: ZAgrS) (sklop A) skupno 6.000.000 EUR, in sicer za:

  • enostavne naložbe skupno 5.000.000 EUR,
  • zahtevne naložbe skupno 1.000.000 EUR;

– za pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike in skupine proizvajalcev s področja gozdarstva (sklop B) skupno 4.000.000 EUR, in sicer za:

  • enostavne naložbe skupno 3.000.000 EUR,
  • zahtevne naložbe skupno 1.000.000 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Javni razpis velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 2. novembra 2021 do vključno 10. januarja 2022 do 13:59. ure.

Dodatne informacije:

  • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), Dunajska 160, Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, e-naslov: aktrp@gov.si
  • INFO točke Zavoda za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZGS)
  • INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Razpisna dokumentacija: Za elektronsko vložitev vloge ARSKTRP vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu: http://e-kmetija.gov.si, na katerem se upravičenec ali njegov pooblaščenec prijavi v informacijski sistem ARSKTRP.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 162, Datum: 8. 10. 2021, Stran: 2103

VIR: SPIRIT Slovenija

 

ŽELITE POMOČ PRI PRIJAVI NA RAZPIS? Pišite nam na info@rise.si in vam bomo pomagali pri pregledu ustreznosti in izpolnitvi prijave na razpis.