RISE

Evropska sredstva za inovacije v mestih

Evropska pobuda za mesta danes objavlja razpis v vrednosti 50 milijonov evrov za podporo inovacijam v mestih in zmogljivostim mest za izgradnjo trajnostnega razvoja mest. Ta razpis je odličen prenos temeljnih vrednot novega evropskega Bauhausa v prakso: estetike, trajnostnosti in vključevanja. Omogočil bo izvajanje druge generacije predstavitvenih projektov novega evropskega Bauhausa po prvih šestih projektih, ki so se financirali v okviru programa Obzorje Evropa. Evropska pobuda za mesta je del Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Evropska komisarka za kohezijo in reforme Elisa Ferreira je povedala: „Inovativni projekti na terenu, ki uresničujejo vrednote novega evropskega Bauhausa, so ključnega pomena za vključujoč zeleni prehod, ki zagotavlja visokokakovostne življenjske rešitve za vse. Pozivam mesta v EU, da z vizijo in ustvarjalnostjo čim bolje izkoristijo možnosti financiranja, ki jo ponuja evropska pobuda za mesta v okviru kohezijske politike. Tako bodo izboljšala življenja državljank in državljanov in dala zgled za reševanje kompleksnih urbanih izzivov na način novega evropskega Bauhausa.“

Evropska komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade Marija Gabriel je dejala: „Mesta imajo pomembno vlogo pri trajnostni preobrazbi. Veljajo namreč za edinstveno izhodišče ne le za vključevanje državljank in državljanov, temveč tudi za nadgradnjo kulturne raznolikosti in kulturne dediščine pri preoblikovanju naših življenjskih prostorov in miselnosti. S tem novim razpisom smo vrednote novega evropskega Bauhausa v gradnjo in funkcionalnost mest umestili karseda blizu državljankam in državljanom. Veselim se uresničevanja projektov in njihovega razširjanja po vsej Evropi.“

Razpis je namenjen projektom, ki bodo gonilo preobrazbe v mestih in bodo imeli potencial ustvarjanja naložb ter bodo v spodbudo drugim projektom kohezijske politike v skladu z načeli novega evropskega Bauhausa. Projekti morajo biti povezani z naslednjimi štirimi temami:

  • gradnjo in prenovo v duhu krožnosti in ogljične nevtralnosti
  • ohranjanjem in preoblikovanjem kulturne dediščine
  • prilagajanjem in preoblikovanjem stavb za cenovno dostopne stanovanjske rešitve
  • obnovo mestnih površin

Evropski sklad za regionalni razvoj bo financiral 80 % stroškov izbranih projektov. Vsak projekt lahko prejme do 5 milijonov evrov. Del teh sredstev bo podprl prenos inovativnih rešitev v druga mesta v Evropi, da se učinek še poveča, zlasti v mestih in regijah, ki najbolj potrebujejo podporo pri preobrazbi v zeleno prihodnost. Dolgoročno bodo mestne oblasti, ki bodo prejele podporo, vzpostavile partnerstva za prenos s tremi drugimi mesti, ki jih zanima ponovitev celotnih projektov ali njihovih delov. Razpis je odprt do sredine januarja 2023.


Ozadje 

Novi evropski Bauhaus je predsednica Ursula von der Leyen predstavila septembra 2021. Zelenemu dogovoru dodaja kulturno razsežnost in pospešuje zeleni prehod s spremembami na terenu, ki združujejo vrednote estetike, trajnostnosti in vključevanja.

Evropska pobuda za mesta je z namenskim proračunom Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 450 milijonov evrov nov instrument, ki podpira mestno razsežnost kohezijske politike v obdobju 2021–2027. Najmanj 8 % sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v vsaki državi članici je treba vložiti v prednostne naloge in projekte, ki jih izberejo mesta sama in temeljijo na lastnih strategijah trajnostnega razvoja mest.

Evropska pobuda za mesta poleg inovacij podpira tudi zmogljivosti vseh mestnih območij po Evropi. Zagotavlja dokaze za oblikovanje politik in izmenjavo znanja o trajnostnem razvoju mest, tudi prek agende EU za mesta.

Evropsko pobudo za mesta upravljata Komisija in francoska regija Hauts-de-France. Temelji na Inovativnih urbanističnih ukrepih iz programskega obdobja 2014–2020, vendar je še bolj osredotočena na inovacije v mestih, trajnostnost in ponovljivost v drugih mestih.


Več informacij

Evropska pobuda za mesta

Spletišče novega evropskega Bauhausa

Razpis za inovativne projekte v mestih v vrednosti 50 milijonov evrov


Vir: Evropska komisija