RISE

Energijsko čiščenje prostorov

Vse v vesolju je vibracija; vibracija vpliva na vibracijo.

Vsak posamezen delček vsebuje celoto – v zgoščeni obliki. Preko delčka pridemo do celote. Vsak del našega življenja ali vse česar smo se dotaknili, nosi energijski pečat, ki lahko služi za povezavo z nami na določeni ravni zavesti oz. nivoju delovanja (podpis, fotografija, nakit, krvna slika, koder las …).
Na energijski ravni prostor in predmeti vsebujejo vse informacije kaj se v nekem prostoru dogaja oz. se je dogajalo. Predmeti nosijo informacije svojega nastanka- kdo jih je ustvaril, uporabljal, kaj se je z njimi dogajalo, itd..

Včasih so nekatera stanovanja, hiše, posamezni bivalni prostori postavljeni na krajih kjer je bilo včasih pokopališče ali v bližini novih pokopališč. Problematični so tudi prostori in kraji kjer je prišlo do kakšnih tragičnih dogodkov, nesreč, bivši zapori kjer so mučili ljudi, kraji kjer so divjale vojne, posilstva, umori, ipd. Na takih mestih so zelo veliki negativni čustveni naboji, nekateri tem stvarem pravijo kar “poltergeist”. Na takih mestih je zelo veliko človeških lupin, energijskih fragmentov, elementalov, elementarijev, duše ki zaradi šoka niso zmožne iti v svetlejše sfere in še marsikaj drugega. To imenujemo in pojmujemo kot problematični prostori oz. mesta.

V preteklosti smo imeli drugačen odnos do doma. Deli doma so bili posvečeni višjim silam, kakor koli že so jim rekli. Morda poznate starejše ljudi, ki imajo v hiši svojevrstne oltarje, ponavadi v SV delu prostora, ob katerih molijo. Na njih pogosto prižgejo svečko, ogenj pa je en od načinov, kako lahko uničimo oziroma zažgemo slabo energijo ter spoštujemo in privlečemo pozitivno. Vzhodnjaki osrednji del doma puščajo prazen (brahmastan), tu se pozitivna energija skladišči in razpošilja po vsem prostoru.

Del tega ozračja lahko ustvarimo tudi danes, če uporabimo ohranjena znanja. Energijsko čiščenje prostora je najpomembnejši korak pri urejanju doma in ga moramo narediti pred vsemi drugimi posegi. To je kot gradnja na zdravih temeljih. Čistimo lahko z različnimi metodami, uporabljamo eno metodo ali več različnih, redko in temeljito ali pogosto in po malem.