RISE

Energetska učinkovitost izboljša poslovni rezultat in pomaga podnebju

Vlaganje v energetsko učinkovitost in samooskrbo z energijo zagotavlja podjetjem trdne cene energije in najboljšo pripravo na energetsko draginjo. Takšna vlaganja so smiselna tudi v mestnih občinah in drugih lokalnih skupnostih, za druge poslovne odjemalce, na primer kmetije, in tudi v gospodinjstvih.

Manjši ogljični odtis, večja energetska varnost

Primer energetske rešitve za lokalne skupnosti je v Lučah, kjer so PetrolElektro Celje in ljubljanska fakulteta za elektrotehniko postavili prvo lokalno energetsko samooskrbno skupnost in omogočili tudi otočno delovanje lokalnega energetskega sistema. Že neurja z močnim vetrom so ob šibkem omrežju v vasi pogosto povzročala izpade elektrike. S projektom so poskrbeli za zanesljivo in varno oskrbo z energijo in pripomogli k večjemu pridobivanju energije iz obnovljivih virov. Zmanjšanje ogljičnega odtisa pri oskrbi z energijo in ustvarjanje ekonomskih koristi sta bila glavna cilja projekta.

 

Mesta in lokalne skupnosti lahko izvedejo energetsko prenovo svojih stavb po modelu javno-zasebnega partnerstva, ki jim omogoča prenovo svoje javne infrastrukture brez dodatnega zadolževanja. V občinah si tako znižajo stroške in ustvarijo dolgoročne prihranke. Takšni primeri so občine Ig, Ruše in Brezovica, s katerimi je Petrol v zadnjih treh mesecih podpisal 15-letne pogodbe o energetski prenovi in upravljanju javnih stavb.

Tudi poslovni odjemalci, na primer kmetje, lahko v obdobju dragih energentov izboljšajo svojo konkurenčnost s samooskrbo in proizvodnjo elektrike v svoji sončni elektrarni. V Petrolu so tako pomagali do samooskrbe gorenjski kmetiji Sajovic, ki sodi med večje pridelovalce mleka pri nas.

Priljubljen dolgoročni zakup energije

Visoke cene energentov zlasti močno občutijo v industriji. Na zahodu je vse bolj priljubljeno sklepanje pogodb za dolgoročno dobavo električne energije iz obnovljivih virov oziroma tako imenovanih pogodb PPA (Purchasing Power Agreement). To podjetjem omogoči dostop do cenejše energije in prepreči morebitno ustavitev proizvodnje.

V Petrolu razvijajo rešitve prek PPA z nekaterimi industrijskimi odjemalci. Model omogoča dolgoročno stabilnost [PŽ1] cen, kupcu energije pa je obnovljiv vir energije znan. Industrijski odjemalci lahko po modelu PPA zakupijo od deset do 50 odstotkov svoje letne porabe energije. Nekateri industrijski odjemalci izberejo kombinacijo, na primer tako, da deset odstotkov električne energije proizvedejo iz lastnih virov, za 40 odstotkov porabe sklenejo dolgoročne pogodbe PPA, razliko pa kupijo na trgu. Tako razpršijo tveganja, ki jih lahko prinesejo različne strategije, dolgoročno pa pridobijo nižje in trdne cene.

Primer Petrolovega sodelovanja z industrijo je partnerstvo s Cinkarno Celje, kjer so maja letos zagnali megavatno sončno elektrarno, projekt pa nadaljujejo z novo elektrarno.

 

Vlagajo v obnovljive vire

V Petrolu skladno s strategijo v okviru energetskega prehoda vlagajo v obnovljive vire tudi za lastno proizvodnjo. Letos bodo z lastnimi elektrarnami iz obnovljivih virov proizvedli od 160 do 170 gigavatnih ur, kar je enako porabi več kot 50 tisoč povprečnih gospodinjstev. V skupini obratujejo dve vetrni polji s skupaj 18 vetrnimi turbinami, 30 manjših sončnih elektrarn in šest malih hidroelektrarn.

Na Hrvaškem gradijo tri velike sončne elektrarne. Njihova skupna inštalirana moč bo 22 megavatov, predvidena proizvodnja električne energije pa bo 29 gigavatnih ur na leto, kar je približno toliko, kot porabi 8.500 gospodinjstev. Skupno vrednost naložbe so ocenili na 17 milijonov evrov, proizvodnja elektrike se bo začela v začetku leta 2023.

Sončne elektrarne gradijo tudi v Sloveniji. Začeli so namreč nameščati panele na strehah Petrolovih prodajnih mest. Projekt imenujejo Petrol Green 1. Do oktobra 2023 bodo namestili 46 sončnih elektrarn, sledile pa bodo naslednje faze opremljanja prodajnih mest s sončnimi elektrarnami. Takšni projekti ne pomenijo samo energetskega preoblikovanja podjetja, temveč z njimi tudi znižujejo ogljični odtis.

 

Za povečanje energetske mešanice

Energetska učinkovitost, vlaganje v obnovljive vire energije, znižanje stroškov, povečanje konkurenčnosti in skrb za podnebje so del iste zgodbe in najboljši odgovor na visoke cene energentov. Zakaj? Ko izboljšujemo energetsko učinkovitost, delujemo varčno. Ko večamo delež obnovljivih virov energije v energetski mešanici, dolgoročno znižamo stroške in krepimo konkurenčnost podjetja. Hkrati zmanjšamo tveganja in pomagamo pri reševanju podnebnih izzivov, naštevajo v Petrolu in povzemajo: »Okoliščine prinašajo trenutek streznitve, ki nas napeljuje, da okrepimo energetsko učinkovitost in samooskrbo.«

A ne samo to. Vlaganje v obnovljive vire energije prispeva tudi k zmanjšanju energetske odvisnosti Evrope, so prepričani v Petrolu.