RISE

Simpozij ob 350-letnici Valvasorjevega prihoda na grad Bogenšperk

Janez Vajkard Valvasor je med leti 1672 in 1692, ko je na gradu Bogenšperk živel in delal, na gradu ustvaril pravo znanstveno središče dežele Kranjske.

V počastitev 350. obletnice Valvasorjevega prihoda na grad Bogenšperk, v četrtek, 29. septembra, prirejamo mednarodni znanstveni simpozij z naslovom Janez Vajkard Valvasor – Kranjec po domovini, Evropejec po duhu.


PROGRAM

9:00–9:15 Pozdravni nagovor

9:15–10:30 Med Bogenšperkom in Evropo

Jernej Kotar, Grad Bogenšperk – dvajsetletno domovanje Janeza Vajkarda Valvasorja

Tadej Čopar, Šmartno pri Litiji in okolica v Valvasorjevem času

Boris Golec, Kranjski polihistor in sosednje dežele. Ukvarjanje, odnosi in stiki J. V. Valvasorja s sosednjimi prostori

Monika Deželak Trojar, Vpliv Janeza Ludvika Schönlebna na Valvasorjevo zgodovinopisno ustvarjanje

10:30–10:50 Odmor

10:50–12:10 Valvasorjeva knjižnica

Luka Vidmar, Prepovedano v Valvasorjevi knjižnici

Gašper Cerkovnik, Valvasorjeva grafična zbirka: vprašanje virov in nakupov na Slovenskem

Emilia Domazet, Ladislav Dobrica, Vitezovićeva djela u Valvasorovoj knjižnici s posebnim osvrtom na prigodnicu Aleksandru Mikuliću

Veronika Škofljanec Jagodic, Prisotnost Valvasorjevih del v knjižnicah kranjskega posvetnega plemstva od njihove izdaje do sredine 18. stoletja

12:10–13:10 Kosilo

13:10–15:00 Slava vojvodine Kranjske

Aleš Maver, Zgodovina poznoantičnega in zgodnjesrednjeveškega krščanstva v Slavi vojvodine Kranjske

Gašper Oitzl, Analiza opisov železarskih središč v Slavi vojvodine Kranjske

Vanja Kočevar, Dedne poklonitve v Valvasorjevi Slavi vojvodine Kranjske

Jedert Vodopivec Tomažič, Videz in zvok papirja v Valvasorjevi Slavi

Andreja Dragojević, Istraživački radovi na papirima Valvasorove knjižnice u Metropolitanskoj knjižnici Zagrebačke nadbiskupije

15:00–15:15 Zaključni nagovor


Znanstveni simpozij organizira Javni zavod Bogenšperk pod pokroviteljstvom Občine Šmartno pri Litiji.

Prosijo vas za potrditev udeležbe na: grad@bogensperk.si ali 041 703 992.


     

DATUM

29 Sep 2022
Expired!

ČAS

9:00 - 15:15