RISE

Predstavitev novega orodja, GUPP Moodle, za pridobivanje znanj s področja ZeJN gradenj

Se pri svojem delu soočate z izzivi Zelenega javnega naročanja gradenj? Ste seznanjeni z vsebino in načinom izvedbe tovrstnih javnih naročil? GZS Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala vas vabi na prvo javno predstavitev in preizkus novega spletnega orodja v Sloveniji s področja zelenega javnega naročanja gradenj.

 

Predstavitev novega orodja, GUPP Moodle, za pridobivanje znanj s področja ZeJN gradenj,

ki bo potekal 15. septembra 2022, 09.00-13.00, preko spletnega orodja Zoom.
Kotizacije ni.

PRIJAVA na dogodek>>

 

 

9.00-9.30

9.30-10.00

10.00-11.00

11.00-11.30

11.30-12.15

12.15-13.00

13.00-

Predstavitev projekta GUPP in Uvod v GUPP Moodle program – Andreja Palatinus, ZGIGM

ZeJN & Gonilne sile: Pregled – Andreja Palatinus, ZGIGM

Pravni vidiki ZeJN – Urška Skok Klima, MJU

vprašanja in diskusija, odmor

Ocena potreb in predhodno preverjanje trga – Tatjana Orhini Valjavec, MOP, LIFE Care4Climate

Načini vključevanja zahtev v razpisno dokumentacijo – Urška Skok Klima, Tatjana Orhini Valjavec, MOP, LIFE Care4Climate

Vprašanja in diskusija

Dogodek moderira mag. Valentina Kuzma, samostojna svetovalka GZS ZGIGM.

KAJ?
Na dogodku bomo predstavili novo orodje, GUPP Moodle, v katerem je v 12-ih poglavjih uokvirjen celovit uvod v postopek zelenega javnega naročanja (ZeJN). Namen orodja je spodbuda in podpora strokovnega osebja lokalnih organov, da izboljšajo in okrepijo svoje kapacitete, usvojijo temelje postopka, znajo poiskati informacije in vire ter preverijo kako ustrezno so do sedaj izvajali postopke ZeJN.

ZAKAJ? 
Cilj GUPP programa je izboljšati znanje udeležencev o načelih in praksah, ki se uporabljajo v procesu zelenega javnega naročanja (predvsem za javna naročila storitve gradnje) za zaposlene v lokalnih organih. To izboljšano znanje bo omenjenim članom osebja omogočilo, da uporabijo svoje obstoječe spretnosti, tako da bodo lahko dosegli ustrezne tehnike, metode in standarde zelenega javnega naročanja.

Po končanem programu GUPP bodo tečajniki bili usposobljeni:
1. Našteti in opisati ključne politične in zakonodajne dejavnike, pomembne za ZeJN v
gradbeništvu.
2. Razložiti ključne izraze in načela, povezana z ZeJN in gradbeništvom.
3. Razumeti, kaj je ZeJN v gradbeništvu in kako se umešča v sedanjo nacionalno in evropsko politiko in zakonodajo.
4. Razumeti glavna merila in pravne pogodbene klavzule ZeJN.
5. Navesti glavna orodja in tehnike za krožno in zeleno naročanje storitev, blaga, gradnje (EU Level(s), LCA itd.).
6. Navesti glavna orodja za izračun stroškov življenjskega cikla v ZeJN (LCC itd.).
7. Opredeliti področja, ki so posebej pomembna za organizacijo in izvedbo postopkov ZeJN.

8. Načrtovati strateški pristop za učinkovito izvajanje zelenega javnega naročanja (storitev gradnje).

KDO? 
Na predstavitvi se nam bodo pridružili strokovnjaki iz GZS Zbornice gradbeništva in IGM, ekipe Ministrstva za okolje in prostor, LIFE Care4Climate, in Ministrstva za javno upravo, Direktorata za javno naročanje.

KAKO?

Navodila za vstop in registracijo v GUPP Moodle prejmejo udeleženci nekaj dni pred začetkom dogodka.

***************************************************************************************************

Predstavljamo vam krajše opise poglavij, katerim boste v okviru GUPP Moodle programa lahko sledili.

UVOD v GUPP program – Namen učne enote je udeležencem tečaja posredovati znanje, ki ga potrebujejo za doseganje načrtovanih rezultatov in pogoje, povezanih z udeležbo na tečaju; uporabo dobrih varnostnih, zdravstvenih in higienskih praks; razumevanje pravil centra in razlago pomena enakih možnosti.

ZeJN & Gonilne sile: Pregled – Namen učne enote je predstaviti pregled strateške vloge zelenih javnih naročil (ZeJN) za javne organe. Vsebuje opis načel in prikaz namena ZeJN kot orodja za doseganje različnih političnih ciljev in koristi, ki jih to lahko prinese, s posebnim poudarkom na gradbeništvu. Številne študije primerov bodo pokazale, kako se ZeJN uspešno izvajajo po vsej EU.

Uvedba ZeJN – Namen učne enote je zagotoviti smernice o tem, kako naj se v javni upravi izvajajo in upravljajo ZeJN. V tej enoti so opisani osnovni koraki, ki so potrebni pri uporabi ZeJN. Učna enota pojasni določanje ciljev, vzpostavitev strategije ZeJN ter pomen spremljanja, pregledovanja in poročanja. Poudarek je na pomenu faz načrtovanja pred oddajo javnega naročila in spremljanju po oddaji javnega naročila za uspešno ZeJN.

Krožno gospodarstvo in ZeJN – Učna enota je namenjena razumevanju krožnega gospodarstva in njegovih koristi na ravni EU in nacionalni ravni. Razložena je vloga ZeJN za podporo krožnemu gospodarstvu, podane pa so tudi praktične smernice za uporabo ZeJN za podporo prehodu na krožno gospodarstvo v gradbenem sektorju.

Pravni vidiki ZeJN – Učna enota se osredotoča na poglobljen pregled pravnega okvira za javna naročila v skladu z direktivami o javnih naročilih. Razložene bodo različne vrste postopkov, ki so na voljo v skladu z direktivami EU.

Ocena potreb in predhodno preverjanje trga – V učni enoti bo pojasnjen pomen ocene potreb in vključevanja trga za uspešno ZeJN, predstavljeni bodo resnični primeri iz javnih organov in priporočene tehnike. Razloženi bodo praktični koraki za izvedbo ocenjevanja potreb in vključevanja trga.

Načini vključevanja zahtev  v razpisno dokumentacijo – V učni enoti bodo načini vključevanj zahtev naročnika pri javnem naročanju gradenj.

EU Level(s) – Namen učne enote je udeležence tečaja opremiti z osnovnim znanjem, potrebnim za razumevanje pomena ravni EU Level(s) za ocenjevanje in poročanje o trajnostni uspešnosti vseh faz gradbenega projekta za lokalne organe.

9 Analiza življenjskega cikla (LCA) – Namen učne enote je udeleženca tečaja opremiti z osnovnim znanjem, potrebnim za razumevanje pomena ocene življenjskega cikla (LCA) ter orodij in programske opreme v podporo LCA za ocenjevanje in poročanje o trajnostni učinkovitosti vseh faz gradbenega projekta za lokalne organe.

10 Vrednotenje stroškov v življenjskem ciklu (LCC/LCCA) in Ekonomska presoja – Namen učne enote je udeleženca tečaja opremiti z osnovnim znanjem, potrebnim za razumevanje pomena analize stroškov življenjskega cikla (LCC). Opisana bo programska oprema in orodje za izračun LCC, da bodo lahko lokalni organi upoštevali ne le začetne stroške nakupa določene rešitve, temveč tudi njene skupne ekonomske in okoljske stroške od zibelke do zibelke za gradbeni projekt.

11 ZeJN in BIM – Učna enota temelji na razumevanju BIM, prednostih uporabe BIM in njegovi vlogi pri uspešnem ZeJN. Razložena bo vloga javnih naročil pri spodbujanju širše uporabe BIM. Zagotovljeno bo razumevanje uporabe BIM kot predpogoja za sodelovanje na javnih razpisih v številnih evropskih državah ter razlaga, kako izvajati merila za uporabo BIM pri javnem naročanju.

12 Pregled in ocenjevaje ponudb – Namen učne enote je pojasniti, kako preveriti trditve ponudnikov v skladu z zahtevami ZeJN. V njej bo pojasnjeno, katere vrste dokazov je treba zahtevati, ter vloga sistemov okoljskega ravnanja, standardov in oznak (vključno z znaki za okolje in drugimi oblikami certificiranja s strani tretjih oseb).


Kraj: virtualno
Kontakt: Valentina Kuzma, 01 5898 246, zgigm@gzs.si

 

DATUM

15 Nov 2022
Expired!

ČAS

9:00 - 13:00

Preberi več

PRIJAVI SE

Lokacija

Brezplačni webinar