RISE

Izvajanje energetskih pregledov v Sloveniji

STROKOVNI POSVET:

četrtek, 29. 9. 2022, 9.00 – 13.30 ure, v živo na B & B izobraževalnem centru (Ljubljanska cesta 30, Kranj) ali preko spletnega prenosa

Zakaj posvet?

Izvajanje energetskih pregledov je organizacijsko in tehnično zelo zahtevna aktivnost, ki združuje različne stroke: ekonomijo, pravo, gradbeništvo, strojništvo, elektrotehniko, informatiko.  Po uspešno izvedenem prvem strokovnem posvetu, oktobra 2021, vas vabimo na drugi posvet na temo izvedb energetskih pregledov, zakonskih novosti in izboljšav na tem področju. Na posvetu boste imeli priložnost za izmenjavo izkušenj z izvajalci energetskih pregledov, drugimi energetskimi strokovnjaki, naročniki in izvajalci energetskih prenov ter strokovnimi predstavniki zakonodajnih teles.

 

Komu je posvet namenjen?

  • Izvajalcem energetskih pregledov;
  • Energetskim managerjem in svetovalcem;
  • Predstavnikom energetsko intenzivnih podjetij;
  • Ostalim zainteresiranim javnostim s področja URE in OVE.

 

Teme, ki jih bomo obravnavali:

  • Povzetek strokovne analize na področju dosedanjega izvajanja energetskih pregledov v Sloveniji (Povzetek študije: Strokovna analiza na področju stanja izvajanja energetskih pregledov v Sloveniji in podlaga spremembe Pravilnika o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda, C. Fendre, november 2021);
  • Predstavitev podlag sprememb Pravilnika o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda, 2016;
  • Predstavitev in analiza novega PURES-a in pripadajoče Tehnične smernice;
  • Priporočila izvedb energetskih pregledov na podlagi aktualne zakonodaje;
  • Implementacija energetskega  upravljanja v koncept pametne stavbe in pametne tovarne (upravljanje z lastnimi energijskimi viri, energetsko mikro-omrežje);
  • Predstavitev izobraževalnega programa za izvajalce energetskih pregledov stavb in industrijskih procesov.

Program: 

 

8.30 – 9.00 Sprejem udeležencev
9.00 – 9.20 Uvodni nagovor organizatorja
Predstavitev programov informiranja, ozaveščanja in usposabljanja programov s področja URE in OVE
Iztok Gornjak, Borzen, d.o.o.
9.20 – 9.40 Energetski pregledi in trajnostno-okoljski vidik
dr. Marjana Šijanec Zavrl, ZRMK, d. o. o.
9.40 – 10.00 Aktualnost energetske učinkovitosti v slovenskem prostoru
mag. Erik Potočar, Ministrstvo za infrastrukturo
10.00 – 10.50 Energetska učinkovitost v PURES 2022
dr. Sašo Medved, Fakulteta za strojništvo, UNI-LJ
10.50 – 11.10 Odmor
11.10 – 11.40 Predstavitev podlag sprememb Pravilnika o metodologiji za izdelavo in vsebini EP
Cvetko Fendre
11.40 – 12.25 Celovita energetska sanacija ŠC Škofja Loka
Alojzij Kokalj, ŠC Škofja Loka
12.25 – 12.55 Učinkovita raba električne energije v industriji, primeri prihrankov el. energije
Roman Novak, Energovat, d. o. o.
13.00 – 13.30 Razprava in pogostitev

 

Prijava

Število mest je omejenih, zato je brezplačna prijava obvezna. V primeru večjega števila prijav od zagotovljenih mest, bomo upoštevali vrstni red prijav.

Dogodek bomo prenašali tudi v živo prek spleta (live streaming). V primeru udeležbe na daljavo, vam bomo dan pred dogodkom na vpisani elektronski naslov poslali povezavo.


VIR: Trajnostna energija

DATUM

29 Sep 2022
Expired!

ČAS

9:00 - 13:30

Preberi več

PRIJAVI SE