RISE

Brezplačni spletni dogodek – »Načini gradnje in prenove za dosego ciljev evropskega zelenega dogovora«

Uporaba ojačanih polimernih kompozitov v gradbeništvu krožnega gospodarstva

V prvem sklopu, “Pravila igre”, bodo predstavili trenutno stanje slovenske zakonodaje s področja FRP materialov v gradbeništvu, izpostavili napovedi Evropskega zelenega dogovora v gradbeništvu, pogledali klasifikacijo in razvrščanje ter področja uporabe FRP v gradbeništvu.

V drugem sklopu, “Znanost je povedala” bodo delili z vami najnovejše izsledke slovenskih in evropske raziskovalne inštitucije na področju uporabe FRP in reciklatov iz FRP v gradbeništvu, prednosti in varnost objektov grajenih, ojačanih in obnovljenih s pomočjo FRP materialov ter učinkovitost uporabe tovrstnih materialov z vidika varčevanja naravnih virov.

V tretjem in četrtem sklopu “Iskreno povedano” in “Prihodnost je krožno in zeleno” osvetljujejo praktične izzive pri uporabi in proizvodnji gradbenih materialov iz FRP-jev v slovenskih gradbenih industriji. Povedali vam bodo, s kakšnimi izzivi se soočajo in kakšne imajo načrte za prihodnost.

V zadnjem delu »FRP kot zelena in krožna alternativa« pa boste začrtali razvoj kompetenc in kadrov v slovenskem šolstvu.

Program dogodka

Ozadje dogodka:

Podnebne spremembe in degradacija okolja življenjsko ogrožajo Evropo in svet. Da bi Evropa premagala ta izziv, potrebuje novo strategijo za rast za preoblikovanje Unije v sodobno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire in bo konkurenčno, v katerem do leta 2050 ne bo več neto emisij toplogrednih plinov, katerega gospodarska rast ne bo vezana na rabo virov in v katerem nihče ne bo prezrt.

Evropski zeleni dogovor je časovni načrt za vzpostavitev trajnostnega gospodarstva EU. Ta cilj bomo dosegli, tako da bomo podnebne in okoljske izzive spremenili v priložnosti na vseh področjih politike in omogočili prehod, ki bo pravičen in vključujoč za vse.

Stavbe in gradbeni objekti predstavljajo velik poseg v prostor. Veliko ljudi pa se ne zaveda, da je bilo za izgradnjo stavbe porabljenih tudi veliko naravnih virov in energije, ki prav tako pomenijo poseg v prostor; ta dodatno spreminja in obremenjuje okolje na planetu in vpliva tudi na gospodarstvo.

Nezanemarljiv vpliv procesa graditve se torej začne že pri samem pridobivanju naravnih surovin, ki jih potrebujemo za gradnjo. Gradiva, ki jih porabljamo (vgrajujemo), so les, pesek, in rudnine. Okoljski vplivi zaradi deforestacije in izkoriščanja mineralnih surovin iz kamnolomov, peskokopov, glinokopov in rudnikov so vedno večji. Industrija površje trajno spreminja, širimo in povzročamo vedno več okoljske in širše gospodarske škode. Stroka se vedno bolj zaveda negativnih posledic odjema mineralnih surovih surovin iz okolja zato prek politike in podpore medijev stremi k spremembam tradicionalnih praks in poslovnih modelov.

Razvoj inovativnih materialov, tj. kompozitov, ojačanih z različnimi vlakni, že omogoča danes, da se mnogo starih nevarnih stavb in objektov danes ne ruši več, temveč se le-te samo konstrukcijsko utrdi. Vse to se na koncu odrazi v manjši količini gradbenih odpadkov in odpadkov iz rušenja, manjši porabi primarne energije zaradi manj logistike (ni rušenja, ni odvoza, ni predelave, ni sežiga in ni izgradnje novega objekta), in se z daljšim časovnim zamikom prestavi na kasnejši čas.

Koga vabijo na dogodek:

  1. zasebne in javne naročnike (stavb in gradbenih objektov);
  2. predstavnike projektantskih, arhitekturnih, inženiring in gradbenih podjetij;
  3. dijake srednjih in višjih gradbenih, arhitekturnih in okoljevarstvenih šol (3.-6. raven SOK);
  4. študente, vključene v fakultetne programe povezane z gradbeništvom, arhitekturo, tehnologijo polimerov,  okoljem,  ekonomiko projektov ter vodenja investicij… (8.-10. raven SOK);
  5. vodje priprave gradbenih projektov, vodje kakovosti del, vodja nadzora, arhitekti, projektanti in kalkulanti, vodje pravnih služb, vodje del (na gradbišču),), ki poslujejo na območju Sloveniji;
  6. vodje investicij pri javnih naročnikih in strokovnjaki za javna naročila;
  7. učitelje praktičnega pouka na srednjih in višjih gradbenih, arhitekturnih in okoljevarstvenih šolah, profesorji na fakultetah, ki izobražujejo teme povezane z vsebini in cilji posveta.

Kreditne točke IZS: Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Kreditne točke ZAPS: v pridobivanju

Udeležba je brezplačna.

Dodatne informacije in prijave

DATUM

21 Okt 2021
Expired!

ČAS

9:00 - 16:00
kategorije
Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Organizator

Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala
Telefon
01 5898 000
Email
info@gzs.si
Splet:
https://www.gzs.si/