RISE

21. Evropski teden mobilnosti od 16. do 22. septembra

Med 16. in 22. septembrom poteka že 21. evropski teden mobilnosti – ETM. Letos poudarja pomen dobro povezanih skupnosti za dvig kakovosti bivanja, posebno pozornost pa tokrat namenja mladim. Kar 96 slovenskih občin bo pod sloganom »Trajnostno povezani« posameznike spodbujalo k odločitvi za trajnostno mobilnost: k hoji ter uporabi kolesa in javnega prevoza. In kako mobilna je Slovenija? Žal med njimi ni občine Litija ne občine Šmartno pri Litiji.

Mobilnost v Sloveniji kaže na to, da smo Slovenci mobilni

Skoraj 70 % vseh poti Slovenci opravimo z avtomobilom in v dveh tretjinah osebnih vozil se vozi le ena oseba. Povrhu več kot 50 % voženj z avtomobilom opravimo na razdalji, krajši od dveh kilometrov. To je razdalja, ki bi jo lahko opravili peš ali s kolesom, prispevali k manjši gneči in zmanjšanju emisij iz prometa ter bili deležni pozitivnega vpliva tako na naše zdravje kot počutje. Zato si zjutraj, preden se odpravimo od doma, ponovimo izrek: »Za manj kot dva (kilometra) je avto doma.«

21. Evropski teden mobilnosti v Sloveniji

»Gradnja kolesarskih stez, rumenih pasov za javni potniški promet in vzpostavitve novih železniških povezav so le nekateri od ukrepov, ki trajnostno mobilnost delajo dostopnejšo za vse ter imajo za skupnost velik pomen. Projekti, kot je ETM, vztrajno dvigujejo zavedanje o pomenu aktivne mobilnosti,« je ob tednu, posvečenem trajnostni mobilnosti, dejal minister za infrastrukturo mag. Bojan Kumer.

Med 16. in 22. septembrom bodo občine tako prebivalce kot obiskovalce povabile k udeležbi v raznovrstnih aktivnostih: organizirani bodo na primer kolesarski izleti, brezplačne popravljalnice koles, Dan brez avtomobila in Park(irni) dan, ponekod bodo razdaljo označevali celo Peš kažipoti. Vrtci in šole bodo najmlajše k hoji spodbujali z igrama Beli zajček in Kokoška Rozi, nekatere učence pa bosta do šole pospremila Pešbus in Bicivlak.

Evropski teden mobilnosti 2022
Evropski teden mobilnosti 2022 Photo by on teden mobilnosti

Občine bodo predstavile tudi nove pridobitve, na primer izboljšave kolesarske infrastrukture, k sodelovanju pri načrtovanju pa bodo povabile tudi občane. Aktivnosti ETM se bodo marsikje prepletale z evropskim letom mladih, programi delavnic in dogodkov po vsej Sloveniji pa so na enem mestu zbrani na spletni strani tedna mobilnosti.

»Najrazličnejši kazalniki so si enotni: dobra dostopnost do dobrin in storitev z različnimi oblikami trajnostne mobilnosti pomembno dviguje kakovost bivanja. Ponosni smo na rekordno udeležbo 21. ETM, ki kaže na dvig zavedanja o pomenu trajnostnih potovalnih navad in čistega okolja,« je poudarila mag. Polona Demšar Mitrovič, koordinatorka ETM na Ministrstvu za infrastrukturo.

Kaj pomeni sporočilo »Trajnostno povezani«?

Pobuda Evropskega tedna mobilnosti si prizadeva zmanjšati avtomobilski promet na fosilna goriva in spodbuditi prebivalce k uporabi trajnostne mobilnosti – hoje, kolesa ali javnega prevoza.

Prav zato pobuda letos opozarja na pomen dobro povezanih skupnosti, saj je ta pogoj za uspešnost katerekoli občine in za visoko raven kakovosti našega bivanja v njej. O kakovosti življenja v neki občini tako vse bolj odločajo dobra dostopnost do dobrin in storitev, zagotovljena mobilnost za vse družbene skupine, dobre povezave ter raznovrstnost alternativ osebnemu motornemu prometu.

Zakaj je promet tak problem?

Pogosto slišimo, da sodoben slog življenja ni trajnosten. Izraz pomeni, da svoje potrebe zadovoljujemo na načine, ki dobesedno ogrožajo našo prihodnost in prihodnost naših potomcev. To še zlasti velja za promet, ki je eden glavnih virov onesnaževanja zraka, vzrok podnebnih sprememb, telesnih poškodb in tudi smrti. Sprememba naših navad, povezanih z mobilnostjo, je tako rekoč življenjskega pomena.

Kako je avtomobil postal sovražnik dobrega življenja?

Vsak dan se na naših cestah kuhajo podnebne spremembe, prihaja do prometnih nesreč, se prižigajo rdeče luči zaradi naraščajočih številk obolelih in vrstijo neprespane noči zaradi hrupa. Za vsemi temi škodljivimi posledicami se skriva motoriziran promet, ki znižuje kakovost življenja in povečuje tveganja za številne neljube učinke. Vsemu temu bi se lahko izognili s premišljeno uporabo trajnostne mobilnosti, ki odpira vrata učinkovitejšemu, bolj zdravemu in predvsem bolj poštenemu načinu premikanja. Evropski teden mobilnosti je vsakoletna priložnost, da spremenimo svoje potovalne navade.


VIR: tedenmobilnosti.si

VIR: MojPrihranek.si